Można wystąpić o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury

Data: 08-07-2013 r.

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS pozwala na przeliczenie podstawy wymiaru emerytury przy uwzględnieniu zarobków z okresu przed jej przyznaniem. Na nowo ustalona podstawa wymiaru emerytury podlega wszystkim waloryzacjom.

Zgodnie z art. 111 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wysokość emerytury oblicza się ponownie, jeżeli do jej obliczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego:

  • z liczby kolejnych lat kalendarzowych i w okresie wskazanym do ustalenia poprzedniej podstawy wymiaru świadczenia,
  • z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat kalendarzowych, poprzedzających bezpośrednio rok kalendarzowy, w którym zgłoszono wniosek o przyznanie emerytury lub renty albo o ponowne ustalenie emerytury lub renty, z uwzględnieniem art. 176,
  • z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu, przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury lub renty
 

– a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego.

Przykład:

Zatrudniamy pracownika, który od 2004 roku pobiera emeryturę. Podstawę jej wymiaru ustalono od zarobków z lat 1982–1984. Osiągane u nas wynagrodzenie nie daje podstawy do zmiany podstawy wymiaru. Pracownik wielokrotnie składał wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru od zarobków osiąganych po przyznaniu emerytury. Jednakże z uwagi na to, że wskaźnik wysokości wynagrodzenia nie był wyższy, otrzymywał z ZUS decyzje odmawiające. Obecnie odszukał dodatkowe dokumenty i okazało się, że zarobki z lat 1986–1988 są najkorzystniejsze.W analizowanej sytuacji podstawa wymiaru świadczenia została ustalona z 3 kolejnych lat kalendarzowych, tj. z lat 1982–1984. Możliwe jest zatem przeliczenie podstawy wymiaru od zarobków z innych 3 lat kalendarzowych, tj. np. z lat 1986–1988, które są dla pracownika najkorzystniejsze. Warunkiem przeliczenia podstawy wymiaru jest to, aby nowo obliczony wskaźnik był wyższy od poprzednio obliczonego.

Podkreślenia wymaga, że w przypadku ponownego ustalenia wysokości podstawy wymiaru w trybie art.111 ustawy o emeryturach i rentach kwota bazowa przyjęta do obliczenia podstawy wymiaru świadczenia to kwota bazowa ostatnio przyjęta do obliczenia świadczenia. Na nowo ustalona podstawa wymiaru emerytury podlega wszystkim waloryzacjom przysługującym do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie tej podstawy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32596 )
Array ( [docId] => 32596 )