Nie każdemu w wieku przedemerytalnym można zmienić miejsce pracy

Data: 30-12-2012 r.

Zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym dotyczy również wypowiadania warunków takiej umowy. Jednak to, czy można wręczyć takiemu pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, które umożliwia pracodawcy zmianę dotychczasowych warunków pracy i płacy pracownika, zależy od liczby osób zatrudnionych w firmie.

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników

Mały pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi w wieku przedemerytalnym z powodu zmiany miejsca pracy. Jeżeli nie może dalej zatrudniać pracownika w dotychczasowym miejscu pracy, ma prawo skierować go do innej pracy bez zmiany umowy maksymalnie na okres 3 miesięcy, a w późniejszym okresie czasu np. zwolnić z obowiązku świadczenia pracy lub udzielić urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników

W lepszej sytuacji jest większy pracodawca. Jeśli bowiem zatrudnia co najmniej 20 pracowników, może wręczyć pracownikowi podlegającemu ochronie przedemerytalnej wypowiedzenie warunków pracy i płacy (art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Przyczyny niedotyczące pracownika to przede wszystkim te leżące po stronie pracodawcy, np. zmiany organizacyjne

Jednak do końca okresu objętego ochroną przedemerytalną pracownikowi będzie przysługiwać prawo do zachowania dotychczasowego poziomu wynagrodzenia. Gdyby bowiem zmiana stanowiska pracy skutkowała obniżeniem dotychczasowego wynagrodzenia, pracownikowi będzie przysługiwać dodatek wyrównawczy obliczany według zasad określonych w Kodeksie pracy (art. 5 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Podstawa prawna

 • Art. 39, art. 42 § 2 i 4, art. 43, art. 45 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
 • Art. 5 ust. 5, ust. 6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników(tekst jedn.: Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).
 • Art. 24 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32586 )
Array ( [docId] => 32586 )

Array ( [docId] => 32586 )