Nie każdemu w wieku przedemerytalnym można zmienić miejsce pracy

Data: 30-12-2012 r.

Zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym dotyczy również wypowiadania warunków takiej umowy. Jednak to, czy można wręczyć takiemu pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, które umożliwia pracodawcy zmianę dotychczasowych warunków pracy i płacy pracownika, zależy od liczby osób zatrudnionych w firmie.

Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników

Mały pracodawca nie może wręczyć wypowiedzenia zmieniającego pracownikowi w wieku przedemerytalnym z powodu zmiany miejsca pracy. Jeżeli nie może dalej zatrudniać pracownika w dotychczasowym miejscu pracy, ma prawo skierować go do innej pracy bez zmiany umowy maksymalnie na okres 3 miesięcy, a w późniejszym okresie czasu np. zwolnić z obowiązku świadczenia pracy lub udzielić urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników

W lepszej sytuacji jest większy pracodawca. Jeśli bowiem zatrudnia co najmniej 20 pracowników, może wręczyć pracownikowi podlegającemu ochronie przedemerytalnej wypowiedzenie warunków pracy i płacy (art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Przyczyny niedotyczące pracownika to przede wszystkim te leżące po stronie pracodawcy, np. zmiany organizacyjne

 

Jednak do końca okresu objętego ochroną przedemerytalną pracownikowi będzie przysługiwać prawo do zachowania dotychczasowego poziomu wynagrodzenia. Gdyby bowiem zmiana stanowiska pracy skutkowała obniżeniem dotychczasowego wynagrodzenia, pracownikowi będzie przysługiwać dodatek wyrównawczy obliczany według zasad określonych w Kodeksie pracy (art. 5 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Podstawa prawna

  • Art. 39, art. 42 § 2 i 4, art. 43, art. 45 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Art. 5 ust. 5, ust. 6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników(tekst jedn.: Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).
  • Art. 24 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32586 )
Array ( [docId] => 32586 )

Array ( [docId] => 32586 )