Wzrósł limit wpłat na IKE i PPE

Data: 09-01-2014 r.

Osoby oszczędzające na IKE mogą w 2014 r. dokonać wyższej wpłaty o 99 zł. Podwyższono także limit dla składek dodatkowych wnoszonych przez uczestnika Pracowniczych Programów Emerytalnych – o 148,50 zł.

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) są dobrowolnymi formami oszczędzania na przyszłą emeryturę. Indywidualne konto emerytalne jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej przez oszczędzającego (osobę fizyczną, która gromadzi środki na IKE) z funduszem inwestycyjnym, albo z dobrowolnym funduszem emerytalnym, z podmiotem prowadzącym działalność maklerską, zakładem ubezpieczeń, z bankiem. W bieżącym roku wpłaty na IKE nie mogą przekroczyć kwoty 11.238 zł.

Dla osób małoletnich wysokość wpłat na IKE ograniczona jest również wysokością uzyskiwanego dochodu z pracy. W związku z tym wpłata na IKE dokonywana przez małoletniego nie może przekroczyć zarówno dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, jak i nie może być wyższa od limitu wpłat na IKE. Z kolei PPE mogą być prowadzone w formie funduszu emerytalnego, umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowy, zarządzania zagranicznego.

 

W ramach programu są odprowadzane dwa rodzaje składek – podstawowa i dodatkowa. Składkę podstawową finansuje pracodawca. Natomiast pracownik może dobrowolnie dokonywać dodatkowych wpłat z własnych środków w ramach składki dodatkowej (jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje). Składka podstawowa nie może przekroczyć 7% wynagrodzenia uczestnika programu.

Wysokość składki dodatkowej uczestnik określa w deklaracji. Jednakże roczny limit składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w 2014 r. wynosi 16.857 zł.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33691 )
Array ( [docId] => 33691 )