Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. to 101,6%

Data: 23-02-2014 r.

Od 1 marca emerytury i renty podlegają waloryzacji wskaźnikiem wynoszącym 101,6%. Podwyższeniu podlegają m.in. kwoty najniższej emerytury i renty, kwoty dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty maksymalnych zmniejszeń.

Waloryzacja polega na pomnożeniu wskaźnikiem waloryzacji kwoty świadczenia oraz podstawy wymiaru (w tych przypadkach, w których podstawa wymiaru jest niezbędna do obliczenia wysokości świadczenia). Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest z urzędu, bez konieczności zgłoszenia wniosku.

Jeżeli wypłata świadczenia była wstrzymana, waloryzacja przeprowadzana jest po podjęciu wypłaty świadczenia.

Przykłady:

Wstrzymana wypłata świadczenia

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy została przyznana od 12 grudnia 2010 r. Zainteresowana od 1 stycznia 2011 r. ponownie podjęła zatrudnienie i osiągała przychód w wysokości powodującej zawieszenie renty. Powiadomiła o tym ZUS, w związku z czym wypłatę renty wstrzymano od 1 stycznia 2011 r. Rencistka planuje rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 marca 2014 r. Na wniosek zainteresowanej o podjęcie wypłaty renty ZUS w pierwszej kolejności dokona waloryzacji świadczenia, od 1 marca 2011 r., od 1 marca 2012 r., od 1 marca 2013 r. i od 1 marca 2014 r. Waloryzacją objęte są emerytury i renty przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2014 r., jeżeli prawo do tych świadczeń powstało do 28 lutego 2014 r. Dotyczy to emerytur przyznanych zarówno na starych zasadach, jak i na nowych zasadach.

Emerytura na nowych zasadach

Emerytura obliczona na nowych zasadach na dzień 28 lutego 2014 r. wynosi 2.845,12 zł. Po waloryzacji od 1 marca 2014 r. emerytura wynosi 2890,64 zł (2.845,12 zł x 101,6%). Jeżeli warunki do przyznania świadczenia zostały spełnione przed 1 marca 2014 r., a wniosek o przyznanie świadczenia został zgłoszony po 28 lutego 2014 r., świadczenie takie nie podlega waloryzacji.

Bez waloryzacji

Ubezpieczony spełniał warunki do przyznania emerytury od 2 grudnia 2013 r., jednak z wnioskiem o jej przyznanie wystąpił 8 marca 2014 r. Do 28 lutego 2014 r. pozostawał w ubezpieczeniu. We wniosku o emeryturę wskazał, aby przy ustalaniu wysokości emerytury uwzględnić przepis art. 55 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (obliczenie emerytury na nowych i na starych zasadach i wybór wariantu korzystniejszego). ZUS ustalił prawo do emerytury od 1 marca 2014 r., tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku. Emerytura ta nie podlega waloryzacji od 1 marca 2014 r., ponieważ zarówno wniosek o emeryturę, jak i prawo do niej powstało od miesiąca zgłoszenia wniosku. Przy ustalaniu wysokości emerytury na starych zasadach przyjęto obowiązującą od 1 marca 2014 r. nową kwotę bazową.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33967 )
Array ( [docId] => 33967 )

Array ( [docId] => 33967 )