Samorządowcy otrzymują wyższe odprawy emerytalne

Data: 29-07-2013 r.

W przeciwieństwie do pozostałych pracowników osoby zatrudnione w samorządzie nie muszą rozwiązywać stosunku pracy, aby otrzymać odprawę emerytalną. To nie jedyna korzyść, jaką przewidują przepisy dla tej grupy pracowników.

Prawo do odprawy dla pracowników strefy budżetowej zostało uregulowane nie w Kodeksie pracy, ale w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Przewiduje ona dwa rodzaje odpraw:

  • w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • w związku z upływem kadencji.

Wysokość odprawy pracownika samorządowego zależy od stażu pracy i wynosi:

  • po 10 latach pracy – 2-miesięczne wynagrodzenie,
  • po 15 latach pracy – 3-miesięczne wynagrodzenie,
  • po 20 latach pracy – 6-miesięczne wynagrodzenie.

Przepisy kodeksowe przewidują natomiast dla ogółu pracowników odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przypomnijmy, że zgodnie z Kodeksem pracy warunki nabycia prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej to przede wszystkim:

  • spełnienie przez pracownika warunków uprawniających do uzyskania renty lub emerytury,
  • przejście na emeryturę lub rentę,
  • ustanie stosunku pracy,
  • związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę.

Jednorazowa odprawa należy się pracownikowi samorządowemu w związku z przejściem, a nie przy przechodzeniu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Kodeks przewiduje, że w przypadku przejścia na emeryturę (rentę), jeżeli pracownik chce uzyskać odprawę emerytalnorentową, musi nastąpić zakończenie stosunku pracy.

Spełnienie przez pracownika warunków uprawniających do świadczenia emerytalno-rentowego i kontynuowanie stosunku pracy po przyznaniu pracownikowi tego świadczenia, a nawet jego pobieranie, nie oznacza jeszcze przejścia na emeryturę. Przez zakończenie stosunku pracy należy przy tym rozumieć każdy sposób jego zakończenia: rozwiązanie za wypowiedzeniem dokonane zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika, rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika, rozwiązanie umowy z winy pracodawcy, porozumienie stron, wygaśnięcie stosunku pracy.

Odprawa emerytalna przysługuje zarówno pracownikowi przechodzącemu na wcześniejszą emeryturę, jak i na emeryturę powszechną (wyrok SN z 11 stycznia 2001 r.;I PKN 187/00, OSNAPiUS 2002, nr 18, poz. 429).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32602 )
Array ( [docId] => 32602 )

Array ( [docId] => 32602 )