Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela zwolnionego z pracy

Data: 22-07-2013 r.

Nauczyciel zwolniony z pracy z inicjatywy dyrektora, z powodu zmian organizacyjnych, ma prawo do wcześniejszej emerytury. Prawo do tej emerytury ma także nauczyciel, który został zwolniony z pracy z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły.

Nauczyciele mają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Świadczenie to przysługuje im wówczas, gdy:

  • udowodnili co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym minimum 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej przynajmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć, lub
  • posiadają co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym minimum 20 lat wykonywania zatrudnienia w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym przynajmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć (w przypadku nauczycieli klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych),
  • wykonywali pracę nauczycielską ostatnio przed przejściem na emeryturę oraz
  • rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy.

 

Ostatni z warunków wymaganych do przyznania wcześniejszej emerytury spełniony jest zarówno wtedy, gdy rozwiązanie to następuje na podstawie wypowiedzenia złożonego przez nauczyciela, jak i wówczas, gdy stosunek pracy ustał wprawdzie na podstawie porozumienia stron, ale z odpowiednim wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy wystąpił nauczyciel. W wyjątkowych jednak przypadkach, prawo do emerytury nauczycielskiej mogą również nabyć nauczyciele, którzy nie rozwiązali stosunku pracy na swój wniosek.

Taką możliwość mają wówczas, gdy zostali zwolnieni z pracy z inicjatywy dyrektora szkoły z powodu całkowitej lub częściowej jej likwidacji albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Przykład: W związku z koniecznością zmniejszenia liczby klas od nowego roku szkolnego, dyrektor szkoły chce zwolnić nauczyciela. Nauczyciel ma wystarczający staż, aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę przewidzianą w Karcie Nauczyciela. Zwolnienie z pracy z inicjatywy dyrektora szkoły nie będzie przeszkodą w uzyskaniu przez niego tego świadczenia.

Ponadto emeryturę przyznawaną na podstawie Karty Nauczyciela mogą uzyskać nie tylko osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., ale również urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. Nauczyciele należący do tej drugiej grupy wiekowej musieli jednak spełnić warunki dotyczące wymaganego stażu ubezpieczeniowego oraz stażu pracy nauczycielskiej do 31 grudnia 2008 r. Nie mogą być także członkami OFE, a jeśli przystąpili do OFE - muszą złożyć wniosek o przekazanie zgromadzonych tam środków do budżetu państwa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32598 )
Array ( [docId] => 32598 )

Array ( [docId] => 32598 )