Składka na FEP za pracowników bez względu na wymiar etatu

Data: 16-09-2013 r.

Pracodawcy zobowiązani są do opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych za wszystkich pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948r., których zatrudniają w szczególnych warunkach przy pracach o szczególnym charakterze. Składki na FEP należy opłacać za pracowników na pełnym etacie, jak i w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub przy pracach o szczególnym charakterze mają obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), utworzony w celu finansowania wypłat tego rodzaju świadczeń. Muszą oni opłacać składki na FEP za pracowników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • urodzili się po 31 grudnia 1948 r.,
  • wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (tj. prace wymienione w załączniku nr 1 lub 2 do ustawy o emeryturach pomostowych).
Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach uważa się również tancerzy zawodowych podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu własnej działalności artystycznej, którzy wykonują po dniu wejścia w życie ustawy o emeryturach pomostowych prace związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym. Osoby te zobowiązane są również do opłacania składek na FEP.

Przykład 1:

Pracodawca zatrudnia przy pracach wymienionych w załącznikach do ustawy pomostowej:

  • 10 pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948r. (w pełnym wymiarze czasu pracy),
  • 5 pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948r. (na pół etatu),
  • 4 pracowników urodzonych przed 1 stycznia 1949r. (na cały etat).
Obowiązek opłacania składek na FEP pracodawca nie ma w odniesieniu do pracowników zatrudnionych przed 1949 r.

Składki na FEP muszą być opłacane od tej samej podstawy, od której naliczane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku pracowników jest nią przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (a więc m.in. wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, czy też ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy).

Przykład 2:

Jan G. od 1 stycznia 2013 r. wykonuje własną działalność artystyczną jako tancerz zawodowy. Z tytułu tej działalności odprowadza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od podstawy wynoszącej 2227,80 zł). Tyle samo wynosi dla niego podstawa wymiaru składki na FEP.

Przepisy ustawy pomostowej przewidują jednakową dla wszystkich pracodawców stopę procentową składki na FEP, bez względu na liczbę pracowników zatrudnianych przy pracy ,,szczególnej” oraz niezależnie od rodzaju takiej pracy. Składkę na FEP finansuje w całości pracodawca i musi ja opłacić odrębną wpłatą na wskazany przez ZUS rachunek bankowy.

Podstawa prawna: art. 35-36 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32608 )
Array ( [docId] => 32608 )