Wniosek o rentę rodzinną pomoże wypełnić pracodawca

Data: 22-10-2013 r.

Pracodawca zobowiązany jest pomóc uprawnionym członkom rodziny w uzyskaniu renty rodzinnej po zmarłym pracowniku. Powinien przygotować wniosek o rentę rodzinną i przekazać wniosek do ZUS.


Uprawnieni członkowie rodziny zmarłego pracownika, którzy zamierzają ubiegać się o rentę rodzinną, mogą zwrócić się do pracodawcy, aby ten przygotował wniosek o rentę rodzinną wraz z kompletem dokumentacji. Pracodawca nie może odmówić takiemu żądaniu. Powinien w tym celu skorzystać z formularza znajdującego się na stronach internetowych ZUS (ZUS Rp-2), gdyż prawidłowe jego wypełnienie gwarantuje przekazanie wszystkich niezbędnych informacji wpływających na prawo do renty rodzinnej oraz jej wysokość. Warto, aby przed przystąpieniem do tej czynności pracodawca uważnie przeczytał uwagi oraz informację znajdujące się na końcu formularza. Wypełniając formularz wniosku o rentę rodzinną pracodawca zobowiązany jest umieścić datę jego sporządzenia oraz swoją pieczątkę i podpis osoby upoważnionej. Przeznaczone do tego pola znajdują się w górnej części 1 strony formularza.

 

Wskazanie daty sporządzenia wniosku o rentę rodzinną może mieć bardzo istotne znaczenie dla członków rodziny zmarłego pracownika. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, wpisana przez pracodawcę data może być uznana za dzień zgłoszenia wniosku o to świadczenie. Renta rodzinna przysługuje zaś od miesiąca zgonu pracownika tylko wtedy, gdy wniosek o przyznanie renty rodzinnej został zgłoszony w tym miesiącu lub w miesiącu następnym. W przypadku późniejszego zgłoszenia wniosku do ZUS członkowie rodziny nie otrzymają renty za wcześniejsze miesiące. Pracodawca, który przygotował za uprawnionego członka rodziny zmarłego pracownika dokumentację niezbędną do ubiegania się o rentę rodzinną zobowiązany jest również przekazać ją do ZUS.

Przykład: Pracownik zmarł 20 sierpnia 2013 r. Pod koniec września jego syn zwrócił się do pracodawcy, który zatrudniał jego ojca do dnia śmierci, z prośbą o przygotowanie wniosku o rentę rodzinną i przekazanie dokumentacji rentowej do ZUS. Pracodawca sporządził ten wniosek 30 września i taką datę wpisał na wypełnianym formularzu. W ten sposób członek rodziny ubiegający się o to świadczenie zachował prawo do renty rodzinnej za sierpień i wrzesień. Gdyby pracodawca sporządził wniosek o rentę z datą przypadającą już w październiku, renta rodzinna przysługiwałaby wnioskodawcy dopiero od tego miesiąca.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32620 )
Array ( [docId] => 32620 )