Wystawienie ZUS Rp-7 możliwe na podstawie dokumentacji zastępczej

Data: 01-10-2013 r.

W sytuacji, w której nie zachowały się kartoteki płacowe, pracodawca może wykazać przychód na podstawie dokumentacji zastępczej znajdującej się w aktach osobowych pracownika (np. umowy o pracę, angaże, pisma o mianowaniu itp.).

Obliczając wysokość wynagrodzenia z dokumentacji innej niż płacowa, pracodawca może uwzględnić tylko takie składniki wynagrodzenia, które przysługiwały bezwarunkowo jako stałe składniki określono kwotowo, np. wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki określono kwotowo lub procentowo od znanego kwotowo składnika wynagrodzenia. Jeśli w dokumentacji zawarte będą dane o wynagrodzeniu pracownika określone stawką godzinową, wynagrodzenie można wyliczyć tylko wówczas, jeśli zachowały się dane dotyczące liczby faktycznie przepracowanych przez pracownika godzin.

 

Premie oraz inne składniki wynagrodzenia należy uwzględnić tylko wówczas, gdy zachowana dokumentacja wskazuje niewątpliwie na ich faktyczną wypłatę w określonej wysokości. Nie należy uwzględniać premii uznaniowych i innych składników wynagrodzenia, które wypłacane były w zmiennej wysokości (np. nagroda uzależniona od wykonanych zadań), na które nie ma potwierdzenia, że zostały wypłacone i w jakiej kwocie.

Na formularzu ZUS Rp-7 trzeba umieścić informację, na podstawie jakiej dokumentacji wystawiono to zaświadczenie.

Pracodawca w zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7, stwierdza okres zatrudnienia oraz wysokość przychodu w poszczególnych latach kalendarzowych, która stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługiwał.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32614 )
Array ( [docId] => 32614 )