Zakwestionowanie wysokości emerytury po potrąceniach komornika

Data: 20-11-2012 r.

Osoby pobierające emeryturę, której część podlega egzekucji komorniczej, kwestionują brak możliwości odwołania się do sądu od wysokości emerytury ustalonej przez ZUS ponownie, po dokonaniu potrącenia przez komornika. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich.

W piśmie skierowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO/681228/11/III/302.5 RZ) rzecznik poinformował o napływaniu do biura RPO skarg dotyczących emerytur. Chodzi o brak możliwości odwołania się do sądu od ustalenia przez ZUS emerytury w nowej wysokości, po dokonaniu potrącenia przez komornika zadłużenia na podstawie postępowania egzekucyjnego.

Osoby pobierające świadczenia emerytalne podkreślają, że ze względu na to, iż ZUS ponownie ustalając wysokość emerytury nie wydaje decyzji, nie mają możliwości odwołania się do sądu od ustalenia nowej wysokości świadczenia.

RPO stwierdził, że zwracał się z tą sprawą do kilku oddziałów ZUS oraz do Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Z wyjaśnień ZUS i MPiPS wynika, że w takich przypadkach jest wysyłane do świadczeniobiorców jedynie zawiadomienie o nowej wysokości świadczenia. Wynika to z faktu, że w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych brak jest podstaw prawnych do wydania decyzji o wysokości świadczenia przysługującej po dokonaniu potrącenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgadza się ze stanowiskiem ZUS i MPiPS w sprawie potrąceń od emerytur. Podkreśla, że jest ono sprzeczne z orzecznictwem sądowym. Na przykład w wyroku z 10 lipca 2007 r. (II UK 267/06) Sąd Najwyższy orzekł, że sprawa, w której ubezpieczony kwestionuje wysokość potrąceń dokonywanych ze świadczenia emerytalno-rentowego na podstawie art. 139 ustawy emerytalnej, jest sprawą o wysokość świadczenia i podlega zaskarżeniu.

Podobne orzeczenia zapadały także na podstawie ustawy emerytalnej z 17 grudnia 1998 r. Zdaniem RPO ubezpieczeni nadal powinni mieć możliwość wystąpienia do sądu w sprawie prawidłowości ustalenia przez ZUS wysokości pobieranego przez nich świadczenia po dokonaniu potrąceń komorniczych.

Podstawa prawna:

ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)

Autor: Aneta Mościcka – prawnik

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32574 )
Array ( [docId] => 32574 )

Array ( [docId] => 32574 )