Od nagrody z okazji jubileuszu firmy trzeba opłacić składki

Kategoria: Nagrody i premie
Data: 04-08-2013 r.

Nagroda jubileuszowa, wypłacana przez pracodawcę, z uwagi na to, że jest świadczeniem związanym z jubileuszem firmy, a nie stażem pracy pracownika, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (interpretacja ZUS nr 768/2013 z 5 czerwca 2013 r.).

Spółka, zgodnie z zapisem w układzie zbiorowym pracy, wprowadziła gratyfikacje jubileuszowe dla swoich pracowników. Przysługują nie częściej niż co 5 lat w związku z jubileuszem firmy. Przedsiębiorstwo we wniosku o interpretację ZUS wskazało, że aktualnie nie wypłaca pracownikom nagród jubileuszowych z tytułu ich indywidualnego stażu pracy, a wprowadzona nagroda będzie wypłacana co 5 lat z okazji kolejnego jubileuszu firmy.

Spółka powzięła wątpliwość, czy wypłacone świadczenie nazwane nagrodą jubileuszową jest wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie zdaniem przedsiębiorcy wypłacana nagroda jubileuszowa powinna być zwolniona od składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zdaniem ZUS:

ZUS uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pracodawca jest zobowiązany do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów, które do celów podatkowych zostały zakwalifikowane jako przychody ze stosunku pracy, z wyłączeniem wymienionych w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r.

ZUS wskazał, że Kodeks pracy nakłada na pracodawcę sporo obowiązków związanych z zatrudnieniem oraz przyznaje uprawnienia związane ze stażem pracy. Stosownie do art.773 Kodeksu pracy pracownicy zatrudnieni w państwowych jednostkach sfery budżetowej mogą otrzymywać oprócz wynagrodzenia zasadniczego inne świadczenia związane z pracą, w tym takie, które mogą być uzależnione od okresów przepracowanych przez pracownika – w szczególności może to dotyczyć nagrody jubileuszowej.

Przepisy Kodeksu pracy nie zawierają legalnej definicji „nagrody jubileuszowej”. Prawo do takiego świadczenia pracowników spółki przysługuje wyłącznie na podstawie przepisów zakładowych, np. układu zbiorowego pracy. Najczęściej nagroda jubileuszowa przysługuje w związku ze stażem pracy pracownika. Gdy przysługuje nie częściej niż co 5 lat, jest wyłączona z podstawy wymiaru składek.

Sąd Najwyższy w wyroku z 29 października 2002 r. (II UKN 461/01) wskazał, że do wyłączenia z obowiązku zapłaty składek nie wystarczy nazwanie przez pracodawcę w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy pewnego składnika nagrodą jubileuszową. Dodatkowo zasady wypłacania tego składnika wynagrodzenia muszą odpowiadać pojęciu nagrody jubileuszowej.

Z uwagi na to świadczenie takie może być wyłączone od składek, gdy jest związane ze stażem pracy pracownika. Jeśli natomiast przysługująca co 5 lat nagroda będzie związana z jubileuszem przedsiębiorcy, to nie jest wolna od składek.

Sąd Najwyższy w wyroku z 29 października 2002 r. (II UKN 461/01) wskazał, że do wyłączenia z obowiązku zapłaty składek nie wystarczy nazwanie przez pracodawcę w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy pewnego składnika nagrodą jubileuszową. Dodatkowo zasady wypłacania tego składnika wynagrodzenia muszą odpowiadać pojęciu „nagrody jubileuszowej”.

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem pieniężnym, do którego pracownik nabywa prawo w następstwie osiągnięcia określonego stażu pracy. Nie jest więc nagrodą jubileuszową nagroda, którą pracodawca wypłaca pracownikom w związku z jubileuszem firmy. Istotny w tym zakresie okaże się charakter takiej nagrody, a nie jej nazwa.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32629 )
Array ( [docId] => 32629 )