Wypowiedzenie umowy na zastępstwo a obowiązek wypłaty odprawy

Autor: Anna Zajączkowska
Data: 20-08-2014 r.

Pracodawca nie ma obowiązku uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa innego pracownika. Jeżeli jednak wyłączną przyczyną wypowiedzenia umowy są powody niedotyczące pracownika, w takim przypadku pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi odprawę pieniężną.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, który rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niezależnych od pracowników (np. z powodu redukcji etatów, zmian organizacyjnych w zakładzie, trudnej sytuacji ekonomicznej), ma obowiązek stosować ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ustawa ta ma zastosowanie zarówno do zwolnień grupowych, jak również indywidualnych, jeśli wyłączną przyczyną rozwiązania umowy są względy niedotyczące pracownika.

Odprawa dla zwalnianych pracowników - bez względu na rodzaj umowy

Z powyższej ustawy wynika dla pracodawcy obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej zwalnianym pracownikom. Dotyczy on wszystkich pracowników, którzy podlegają zwolnieniu - bez względu na rodzaj umowy o pracę (nieokreślony, określony, w tym także na czas zastępstwa). Decydująca jest jedynie przyczyna wypowiedzenia umowy. A zatem pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty pracownikowi odprawy, gdy wyłączną przyczyną rozwiązania umowy są np. względy ekonomiczne.

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo nie musi być uzasadniane

Umowa o pracę zawarta na czas zastępstwa może być rozwiązana za 3-dniowym wypowiedzeniem. Ze względu na to, iż jest to jeden z rodzajów umowy na czas określony, jej wypowiedzenie nie wymaga podania uzasadnienia. Oznacza to, że pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę z każdej przyczyny. Jednakże, jeśli przyczyną rozwiązania tej umowy są wyłącznie względy niedotyczące pracownika, w takiej sytuacji, nawet pomimo niewskazania ich w piśmie wypowiadającym umowę, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pracownikowi odprawy pieniężnej.

Anna Zajączkowska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35544 )
Array ( [docId] => 35544 )