Wszystkie artykuły

    Odszkodowania i odprawy 10.11.2012
    Odprawa z tytułu wypowiedzenia pracy
    Kodeks pracy nie przewidują odpraw dla pracowników z racji rozwiązania umowy o pracę w trybie „zwykłego” wypowiedzenia pracy. Oprawa przysługuje natomiast w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Oto przykład takiej sytuacji: Z rozmowy z pracodawcą wynika, że mam otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na to, że nie osiągam założonych wyników. Czy w tej sytuacji ...