Należności z tytułu podróży służbowych nie można obniżać bez końca

Data: 10-06-2013 r.

Przepisy prawa dotyczące świadczeń z tytułu podróży służbowych przyznają pracownikom stosunkowo duże kwoty. Dlatego też pracodawcy prywatni chętnie obniżają wysokość świadczeń. Nie można jednak przerzucać na pracownika kosztów prowadzenia działalności przez pracodawcę.

Obniżając koszty delegacji poprzez wprowadzenie do przepisów wewnątrzzakładowych (najczęściej – do regulaminu wynagradzania) odpowiednich zapisów należy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach:

  • postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,
  • pracodawca powinien pokryć wszystkie niezbędne koszty poniesione przez pracownika w związku z wyjazdem służbowym.

Przykład: pracodawca Y spółka z o.o. zamierza obniżyć kwoty ryczałtów na jazdy lokalne (chce je ukształtować na poziomie niższym niż wynikające z powszechnych przepisów). Jednak kwoty wynikające z rozporządzenia delegacyjnego są tak małe w wielu przypadkach wręcz nie wystarczają na pokrycie kosztów tych przejazdów. Przykładowo ryczałt na jazdy lokalne w delegacji krajowej wynosi 6 zł, tymczasem w wielu miastach jednorazowy bilet na przejazd komunikacja miejską przekracza 3 zł a więc przejazd w dwie strony nie mieści się zatem kwocie ryczałtu. W związku z tym pomysł pracodawcy (dalsze obniżanie ryczałtów) poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów wewnątrzfirmowych jest ryzykowny.

 

Pomimo ogólnej tendencji do oszczędzania, niekiedy pracodawcy prywatni decydują się wprowadzić korzystniejsze regulacje, np. wyższą kwotę diety. O ile jednak wprowadzenie korzystniejszych niż obowiązujące w „budżetówce”, postanowień w zakresie świadczeń z tytułu delegacji (np. wyższej kwoty diety) do regulaminu jest stosunkowo proste (jeśli w firmie nie działają związki zawodowe nie trzeba uzgadniać treści regulaminu z przedstawicielami pracowników), o tyle rezygnacja z takich zapisów jest już znacznie utrudniona. Będzie to bowiem skutkowało pogorszeniem sytuacji pracownika, a co za tym idzie koniecznością:

  • zastosowania wypowiedzeń warunków pracy i płaty lub
  • zawarcia porozumień zmieniających.

Rozwiązaniem pośrednim może być wprowadzenie wprawdzie regulacji korzystniejszych dla pracowników, ale obowiązujących „czasowo”, np. tylko w ustalonym okresie w trakcie roku kalendarzowego.

Przykład: firma X zajmuje się działalnością ściśle związaną z letnim sezonem wypoczynkowym nad morzem, co powiązane jest ze znacznym wzrostem natężenia w tym okresie wyjazdów służbowych na terenie kraju. Pracodawca zamierza wprowadzić wyższe diety z tytułu krajowych podróży służbowych, ale chciałby, aby obowiązywały one tylko w okresie letnim. Do regulaminu wynagradzania może więc wprowadzić następujący zapis:

㤠1

  1. W okresie od 1 maja do 30 września każdego roku kalendarzowego dieta za dobę podroży służbowej na terenie kraju wynosi 60 zł.
  2. W pozostałych miesiącach roku kalendarzowego do ustalania wysokości diety za dobę podróży służbowej na terenie kraju stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej”.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167);
  • art. 775 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Marek Rotkiewicz, prawnik, wykładowca na szkoleniach dotyczących m.in. tematyki podróży służbowych

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32662 )
Array ( [docId] => 32662 )