Przekazanie pracownikowi karty kredytowej to forma zaliczki

Data: 11-06-2013 r.

Zaliczka pieniężna jest najczęściej udzielona w gotówce, ale może być udzielona też poprzez karty płatnicze, w tym karty kredytowe. Jeśli pracownik przy pomocy powierzonej karty kredytowej np. dokona zakupów na inne cele niż służbowe i nie będzie w stanie się z tego prawidłowo rozliczyć – pracodawca będzie mógł nierozliczoną kwotę zaliczki potrącić z jego wynagrodzenia, nawet bez zgody pracownika.

Pobranie przez pracownika zaliczek (również na poczet wydatków w podróży służbowej w postaci skorzystania z karty płatniczej (karty kredytowej) należącej do pracodawcy, pozwala na potrącenie z wynagrodzenia pracownika nierozliczonych zaliczek bez jego zgody – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 20 sierpnia 2008 r.

Przykład: Ireneusz W. pracował w spółce C. jako dyrektor za miesięcznym wynagrodzeniem 9 tys. zł. Od 1 listopada do 6 grudnia 2004 r. (do dnia rozwiązania stosunku pracy) pracodawca wypłacał mu niższą pensję, bowiem potrącał z niej – bez pisemnej zgody pracownika – pobrane i nierozliczone zaliczki. Pracownik w trakcie zatrudnienia korzystał bowiem w celach służbowych z karty kredytowej należącej do pracodawcy i nie rozliczył kwot wypłacanych w ten sposób. Ireneusz W. zażądał jednak wypłacenia pensji w pełnej wysokości i skierował sprawę do sądu pracy. Wygrał spór w I i II instancji, jednak spółka złożyła skargę do SN.

Stanowisko Sądu Najwyższego: Sąd Najwyższy przyznał rację pracodawcy. Stwierdził, że sądy niższych instancji błędnie oparły swoje wyroki na braku pisemnej zgody pracownika na potrącenie. Nie rozważyły zaś możliwości jego dokonania bez zgody pracownika na podstawie art. 87 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy. Tymczasem przepis ten dopuszcza możliwość potrącania z pensji pracownika bez jego zgody udzielonych mu zaliczek pieniężnych. Dotyczy to zaliczek nierozliczonych, czyli np. kwot wydatkowanych przez pracownika niezgodnie z celem. Z żadnych przepisów nie wynika, że zaliczki pieniężne udzielane pracownikom muszą mieć formę gotówkową. Dlatego dopuszczalne jest udzielenie zaliczki także w formie przelewu bankowego lub poprzez umożliwienie korzystania z karty kredytowej.

Przykład: pracownikowi w związku z odbywaniem zagranicznej podróży służbowej powierzono firmową kartę kredytową, którą miał regulować np. należności za bilety lotnicze, koszty przejazdu taksówką, koszty noclegu oraz wyżywienia. Jednak pracownik użył karty kredytowej także do zakupu prezentów dla rodziny. W takiej sytuacji pracodawca, na podstawie art. 87 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, może dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika kwoty, na jaką dokonał on prywatnych zakupów przy pomocy firmowej karty kredytowej. Nie potrzebuje na to pisemnej zgody pracownika.

Źródło: wyrok Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2008 r. (I PK 39/08, OSNP 201/1-2/9).

Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32666 )
Array ( [docId] => 32666 )

Array ( [docId] => 32666 )