Warto zrównać kwoty diet w podróży służbowej zagranicznej

Data: 10-06-2013 r.

Zasadą jest, że dieta za czas delegacji zagranicznej przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. Może jednak powstać problem przy kilku państwach docelowych. Chodzi o zaokrąglenia diet w sytuacji, gdy w ciągu jednej doby pracownik będzie w kilku państwach.

Odnosząc się do zasady, zgodnie z którą za pełną dobę pobytu należy się pełna dieta – w przedstawionym przykładzie nie możemy przyjąć, że za rzeczywistą dobę podróży służbowej naliczymy prawie dwie diety (przykład poniżej).

Przykład: w trakcie jednej doby pracownik był przez:

 • 3 godziny na terenie Niemiec,
 • 12,5 godziny na terenie Czech i
 • 8,5 godzin na terenie Słowacji.

Wszystkie te trzy państwa zostały w poleceniu wyjazdu służbowego określone jako docelowe. W każdym z tych państw mamy inną wysokość diety.

Dietę oblicza się w następujący sposób:

1) za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) za niepełną dobę podróży:

a) do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,

b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,

c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Zgodnie z powyższym musielibyśmy wypłacić:

 • 1/3 diety za pobyt na terenie Niemiec,
 • pełną dietę za pobyt na terenie Czech,
 • 1/2 diety za pobyt na terenie Słowacji.

Innymi słowy z jednej doby „czasowej” robią nam się prawie dwie doby „finansowe”.


W przepisach nie wyjaśniono jednak, którą kwotę diety przyjąć w takiej sytuacji. Dlatego dobrze byłoby do tej kwestii odnieść się w przepisach wewnętrznych i wskazać, że w takich sytuacjach pracodawca przyjmuje jakąś jednolitą zasadę. Może być to np. odniesienie do stawki diety dla tego z krajów, w którym pracownik w trakcie doby spędził najwięcej czasu. Zawsze jednak może być to kwestionowane. Przy działaniu na korzyść pracownika (do podstaw rozliczenia przyjęcie diety najwyższej) może powstać problem w zakresie podatkowo-ubezpieczeniowym, a w przypadku pracodawców ze sfery budżetowej – dodatkowo zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z kolei najniższa dieta jako podstawa wyliczeń może być uznana za pogorszenie sytuacji pracownika w stosunku do tego co wynika z obowiązujących przepisów.

Opisane wyżej problemy znikają, gdy pracodawca ze sfery pozabudżetowej – wykorzystując możliwość wprowadzenia uregulowań w zakresie diet odmiennych od narzuconych w przepisach – zrówna kwoty diet dla wszystkich państw (np. pracodawca, będący spółką z o.o. może ustalić kwotę diety za dobę podróży służbowej poza granicami kraju na stałym poziomie, jako równowartość w PLN kwoty 30,00 euro niezależnie od kraju docelowego podróży). Musi jedynie zachować wspomnianą już zasadę, że dieta za dobę podróży (zarówno krajowa, jak i zagraniczna) nie może być niższa niż aktualna kwota diety za delegację krajową wskazana we wspomnianym rozporządzeniu delegacyjnym. Pracodawca dzięki temu rozwiązuje dwa istotne problemy:

 • obniża koszty wynikające z delegacji,
 • ułatwia rozliczenia zagranicznych wyjazdów służbowych swoich pracowników przy wszelakich delegacjach „łączonych”.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

Marek Rotkiewicz, prawnik, wykładowca na szkoleniach dotyczących m.in. tematyki podróży służbowych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32661 )
Array ( [docId] => 32661 )

Array ( [docId] => 32661 )