Zwolnienie pracownika z obowiązku przedstawienia biletów za przejazd w delegacji

Autor: Izabela Nowacka
Data: 02-06-2014 r.

Zasadą jest zwrot kosztów przejazdów na podstawie okazanych przez pracownika biletów bądź faktur, w których ujęto cenę biletu. Dopiero jeśli pracownik nie może przedstawić któregoś z tych dowodów np. z powodu kradzieży, zagubienia czy zniszczenia, wypisuje oświadczenie, w którym podaje przyczyny braku biletu.

Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

 

Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. W uzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość.

Nie można z góry zwalniać pracowników z przedkładania dowodów podróży. Bilet lub ewentualne oświadczenie pracownika, jest jednym z elementów prawidłowego rozliczenia podróży służbowej. Poza tym, pracodawcy sfery budżetowej muszą stosować uregulowania zawarte w rozporządzeniu. Natomiast pracodawcom prywatnym wolno stworzyć własny system rozliczania podróży służbowych, w regulaminie wynagradzania czy układzie zbiorowym pracy i mogą być one korzystniejsze niż dla pracowników sfery budżetowej.

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35005 )
Array ( [docId] => 35005 )