Nowa kwota wolna od potrąceń od 1 stycznia 2018 r.

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 12-12-2017 r.

Sprawdźmy, w jakiej wysokości stosować kwotę wolną od potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia za grudzień wypłacanego w styczniu. Możemy tutaj spotkać się z dwoma odmiennym stanowiskami. W myśl pierwszego z nich kwota wolna od zajęć powinna być kalkulowana na bazie płacy minimalnej obowiązującej w miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Oznacza to, że znaczenie ma data umówionego terminu wypłaty pensji, która wynika np. z umowy o pracę.

Jeżeli przykładowo pobory należne za grudzień 2017 roku trafiają do pracownika w styczniu 2018 roku, to stosuje się kwotę wolną od potrąceń z grudnia. Tak wyjaśniało Biuro Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z 18 stycznia 2011 r. (znak: KRK/IV/117/11). Inaczej uważa PIP. Zgodnie z jej stanowiskiem podczas dokonywania potrąceń z należności za pracę pracodawca zobligowany jest uwzględniać kwotę wolną wyliczoną od ustawowego minimum obowiązującą w dacie dokonywania pomniejszenia pensji – pismo z 26 stycznia 2011 r. (znak: GPP-364-4560-3-1/11/PE/RP). Oznacza to, że przy realizowaniu potrąceń z pracowniczego wynagrodzenia na przełomie roku od 1 stycznia zawsze powinniśmy stosować kwotę wolną ustaloną od nowej płacy minimalnej.

Biorąc pod uwagę przeznaczenie kwoty wolnej, mającej być gwarantem minimum bytowego w miesiącu wypłaty wynagrodzenia, należy opowiedzieć się za słusznością drugiego z zaprezentowanych stanowisk.

Wynagrodzenie grudniowe wypłacone w styczniu

W spółce akcyjnej termin wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc przypada na 10. dzień następnego miesiąca. Wynagrodzenie jednego z jej pełnoetatowych pracowników jest zajęte przez komornika z powodu niespłacanej pożyczki bankowej w kwocie kilku tysięcy złotych. Pracownik jest wynagradzany stawką miesięczną 2.500 zł brutto. Przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł) oraz kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (46,33 zł). Spółka realizując zajęcie komornicze z jego grudniowej pensji wypłaconej 10 stycznia 2018 roku, powinna uwzględnić „nową” kwotę wolną od potrąceń z 2018 roku wynoszącą 1.530,00 zł.

Lista płac za grudzień

Lp.

Składniki

Działanie

Wartości

1.

Wynagrodzenie za pracę

 

2.500,00 zł

2.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

 

2.500,00 zł

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Poz. 2 × 9,76%

244,00 zł

4.

Składka na ubezpieczenia rentowe

Poz. 2 × 1,5%

37,50 zł

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Poz. 2 × 2,45%

61,25 zł

6.

Suma składek na ubezpieczenie społeczne

Poz. 3 + poz. 4 + poz. 5

342,75 zł

7.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Poz. 2 – poz. 6

2.157,25 zł

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona

Poz. 7 × 9%

194,15 zł

9.

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

Poz. 7 × 7,75%

167,19 zł

10.

Koszty uzyskania przychodu

 

111,25 zł

11.

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 10

2.046,00 zł

12.

Zaliczka na podatek

(Poz. 11 × 18%) – 46,33 zł

321,95 zł

13.

Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych

Poz. 12 – poz. 9

155,00 zł

14.

Kwota netto

Poz. 1 – poz. 6 – poz. 8 – poz. 13

1.808,10 zł

15.

Maksymalna kwota zajęcia komorniczego

50% × poz. 14

904,05 zł

16.

Kwota wolna od potrąceń

 

1.530,00 zł

17.

Wysokość potrącenia uwzględniająca kwotę wolną (do przekazania komornikowi)

Poz. 14 – poz. 16

278,10 zł

18.

Kwota do wypłaty

Poz. 14 – poz. 17

1.530,00 złMariusz Pigulski, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40806 )
Array ( [docId] => 40806 )