Potrącenia przy trzynastce – co z kwotą wolną od potrąceń

Autor: Mariusz Pigulski
Data: 28-02-2017 r.

W sytuacji gdy w tym samym miesiącu pracodawca wypłaca pracownikowi należności ze stosunku pracy z różnych tytułów prawnych, np. wynagrodzenie za pracę, a oprócz tego ekwiwalent urlopowy, trzynastkę lub odprawę pieniężną, wówczas poszczególne świadczenia finalnie należy zsumować i od łącznej kwoty dokonać potrącenia stosując jedną kwotę wolną. Za takim sposobem postępowania opowiedział się Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 19 listopada 2012 r. (znak: GNP-364/306-072-43-1/12).

W sytuacji gdy pracownik otrzymuje jednego miesiąca co najmniej dwa świadczenia z tytułu stosunku pracy w różnych terminach, wówczas pracodawca:

  • przy okazji każdej wypłaty dokonuje potrącenia komorniczego, biorąc pod uwagę ograniczenia kodeksowe oraz kwotę potrąceń dokonanych już wcześniej w danym miesiącu,
  • stosuje jedną kwotę wolną od potrąceń.

Świadczenia ze stosunku pracy wypłacie w różnych terminach – co z potrąceniami

Przykład:

Mam pytanie dotyczące realizowania zajęcia komorniczego – niealimentacyjnego w przypadku dokonywania w jednym miesiącu kilku wypłat na rzecz pracownika. W lutym jeden z naszych podwładnych otrzyma trzynastkę (w dniu 8 lutego), dodatki za godziny nocne (w dniu 10 lutego) oraz stałą pensję zasadniczą (w dniu 27 lutego). W jaki sposób w opisanej sytuacji dokonać potrącenia na rzecz komornika i w jakiej kolejności? Czy ma tu znaczenie fakt, iż trzynastka nie jest wliczania do płacy minimalnej?

Przy okazji wypłacania trzynastki należy skalkulować dopuszczalną sumę potrącenia komorniczego (maksymalnie 50%) przy zachowaniu kwoty wolnej od zajęć. Przy rozliczaniu dodatków nocnych trzeba je zsumować z trzynastką, dokonując od wyliczonej kwoty odliczeń podatkowo-składkowych i ustalając dopuszczalne przepisami pomniejszenie pensji (po uwzględnieniu potrącenia wyliczonego 8 lutego). Tak samo należy postąpić przy ostatniej lutowej wypłacie.

W okolicznościach, o których mowa w pytaniu, pracownik jednego miesiąca otrzymuje należności ze stosunku pracy w trzech różnych terminach. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność realizacji niealimentacyjnego potrącenia na rzecz komornika. Taki stan rzeczy wymusza na pracodawcy następujący sposób postępowania:

Krok 1. W terminie pierwszej wypłaty należy skalkulować dopuszczalną sumę potrącenia uwzględniając kodeksowe ograniczenia (w tym kwotę wolną od zajęć), pamiętając, że w przypadku egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – maksymalnie do wysokości 1/2 wynagrodzenia.

Krok 2. Przy drugiej wypłacie trzeba zsumować „pierwszą” i „drugą” należność, dokonując od wyliczonej kwoty odliczeń podatkowo-składkowych i ustalając dopuszczalne przepisami pomniejszenie pensji (po uwzględnieniu potrącenia obliczonego przy pierwszym terminie wypłaty).

Krok 3. Przy trzeciej wypłacie należy:

  • wyliczyć sumę wszystkich świadczeń brutto postawionych pracownikowi w danym miesiącu do dyspozycji,
  • obliczyć od uzyskanej sumy składki zusowskie i zaliczkę podatkową,
  • skalkulować kwotę potrącenia komorniczego (po uwzględnieniu potrącenia obliczonego przy pierwszym i drugim terminie wypłaty).
Mariusz Pigulski, specjalista w zakresie kadr i płac

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40073 )
Array ( [docId] => 40073 )