Upadłość konsumencka – jak pracodawca powinien współpracować z syndykiem

Data: 25-09-2017 r.

Pracodawca zatrudniający takiego pracownika, z chwilą ogłoszenia jego upadłości  staje się dłużnikiem zajętej przez syndyka wierzytelności. Po otrzymaniu od syndyka powiadomienia o wszczęciu postępowania powinien z nim współdziałać. Współpraca taka może odbywać się w jednym z dwóch wariantów.

Współpraca pracodawcy z syndykiem

 

Lp.

Wariant współpracy

1.

Syndyk faktycznie pobiera od pracodawcy upadłego wyłącznie taką część należnych upadłemu świadczeń, która nie jest wyłączona spod egzekucji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu pracy. W ramach tego rozwiązania czynności związane z odpowiednim obliczeniem i kwalifikacją kwot wolnych od zajęć obciążają pracodawcę.To pracodawca musiodpowiednio obliczyć i zakwalifikować kwoty wolne od zajęć, a następnie wypłacić je pracownikowi. Resztę świadczenia pracodawca powinien wypłacić na wskazany przez syndyka rachunek bankowy lub w formie gotówkowej - do rąk własnych syndyka.

2.

Syndyk zawiadamia pracodawcę o obowiązku spełniania świadczeń należnych upadłemu wyłącznie na prowadzony dla masy upadłości rachunek bankowy.W takim przypadku to syndyk samodzielnie dokonuje rozdziału wpływających na ten rachunek środków pomiędzy fundusze masy upadłości i środki wolne należne upadłemu, i syndyk wypłaca te środki upadłemu.

O ile drugi ze wskazanych wariantów nie rodzi po stronie pracodawcy żadnych szczególnych obowiązków, o tyle pierwszy wariant rodzi w praktyce wiele problemów. Przyjmując zatem, że mamy do czynienia z taką właśnie formą prowadzenia przez syndyka postępowania  upadłościowego, wyjaśniamy poniżej jak prawidłowo wyliczyć kwoty do wypłaty pracownikowi i syndykowi.

Rzecz jest bardzo istotna z perspektywy pracodawcy, ponieważ w przypadku wypłacenia do rąk pracownika wynagrodzenia w części podlegającej objęciu masą upadłości syndyk może domagać się od tego pracodawcy, by wykonał ponownie zobowiązanie na rzecz masy upadłości. Innymi słowy, jeśli pracodawca nieprawidłowo obliczy kwotę wolną od zajęć i wypłaci pracownikowi zawyżone świadczenie, będzie musiał wypłacić syndykowi różnicę tej kwoty, niezależnie od tego czy pracownik zwróci ją pracodawcy czy też nie.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40718 )
Array ( [docId] => 40718 )