Minimalna stawka godzinowa – czy obowiązuje osoby prowadzące działalność gospodarczą

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 14-02-2017 r.

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu objęła gwarancją minimalnej stawki godzinowej m.in. osoby prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą, niezatrudniające pracowników ani zleceniobiorców, które świadczą usługi na rzecz firm.

Oznacza to, że przepisów tych nie stosuje się do osób:

 
  • zatrudniających chociażby jednego pracownika albo zleceniobiorcę,
  • wykonujących pracę wyłącznie na rzecz osób „prywatnych” (np. usługi fryzjerskie)
  • wykonujących w ramach działalności gospodarczej umowy mające charakter dzieła (a nie zlecenia lub usługi) – np. projektowanie wnętrz czy ogrodów).

Pozostałym usługodawcom należy zagwarantować minimalne wynagrodzenie za każdą godzinę ich pracy.  Po stronie przedsiębiorców, którzy korzystają z usług takich osób, zrodziło to sporo wątpliwości dotyczących realizacji tego obowiązku, a także co do sposobu ewidencjonowania czasu pracy. A warto wiedzieć, że za wypłacenie wynagrodzenia w niższej wysokości grozi przedsiębiorcy grzywna od 1.000 do 30.000 zł (art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).

Czego wymagać od osoby świadczącej dla nas usługi na podstawie wpisu do CEIDG

Ze względu na to, że odpowiedzialność za niewypłacenie wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej minimalnej stawce godzinowej spoczywa na usługobiorcy, powinien on się zabezpieczyć na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Jeżeli zatem firma korzysta z usług, takich jak (przykładowo):

  • księgowość,
  • konserwacja,
  • sprzątanie,
  • usługi kurierskie,

wykonywanych jednoosobowo, za które wykonawca wystawia faktury lub rachunki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, warto pozyskać od niego oświadczenie, że nie zatrudnia on pracowników, ani zleceniobiorców.

Jeśli złoży on takie oświadczenie, należy od niego wymagać, aby wraz z fakturą przedłożył  informację o czasie poświęconym na wykonanie usługi. Wydaje się, że najprostszym sposobem będzie umieszczenie takiej informacji bezpośrednio na fakturze, obok pozycji określającej rodzaj usługi  np. „sprzątanie biura w wymiarze 12 godzin miesięcznie”, gdzie kwota należności za usługę (przed doliczeniem VAT) podzielona przez liczbę wykazanych godzin powinna odpowiadać stawce co najmniej 13 zł.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40031 )
Array ( [docId] => 40031 )