Potrącenia z premii rocznej i wynagrodzenia miesięcznego

Autor: Izabela Nowacka
Data: 12-09-2014 r.

W przypadku, gdy składniki wynagrodzenia są płatne w tym samym miesiącu, ale w różnych terminach, potrącenia dokonuje się osobno, tzn. z każdej wypłaty. Zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i pozostałe jego składniki – premie, nagrody, dodatki, podlegają potrąceniom na poczet zajęcia komorniczego.

Choć potrąceń dokonuje się oddzielnie, to na miesiąc obowiązuje jedna kwota wolna, a granicę potrącenia ustala się od łącznego dochodu netto (premia + wynagrodzenie w kwotach netto, po odliczeniu składek na ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy). Tak wynika z art. 87 § 8 Kodeksu pracy. Mianowicie, potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia, uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

 

W praktyce może to być trudne i wymagające szczególnej uwagi. W przypadku dokonywania wypłat w dwóch różnych terminach w miesiącu, potrącenie przebiega dwuetapowo:

  • potrącenie na ogólnych zasadach ze składnika wypłacanego w pierwszym w miesiącu, terminie – wyznaczenie kwoty wolnej oraz granicznej,

  • potrącenie korygujące w kolejnym terminie wypłaty pozostałych składników - zsumowanie wszystkich uzyskanych w danym miesiącu składników wynagrodzenia netto, ustalenie od całości dopuszczalnej kwoty potrącenia, wyliczenie ostatecznej kwoty potrącenia, z uwzględnieniem wcześniejszego ujęcia; sprawdzenie, czy potrącenie pełnej, dopuszczalnej kwoty nie naruszy kwoty wolnej.

Przykład:

Dnia 10 sierpnia ustalono wynagrodzenie za pracę w lipcu, w wysokości 2.385,32 zł netto. Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Kwota wolna, jaka ma tu zastosowanie, wynosi 1.237,20 zł. Granica potrącenia odpowiada połowie kwoty wynagrodzenia netto tj. 1.192,66 zł. Pracownikowi potrącono kwotę 1.148,12 zł nie naruszając ani kwoty granicznej (1.192,66 zł > 1.148,12 zł) ani wolnej. Kwota wolna podlega wypłacie (2.385,32 zł – 1.148,12 zł = 1.237,20 zł).
Dnia 29 sierpnia naliczono roczną premię w wysokości 2.139 zł netto (również po odliczeniu obowiązkowych składek oraz zaliczki PIT). Pierwszy krok w celu dokonania potrącenia z premii to zsumowanie wcześniejszego wynagrodzenia z premią i wyznaczenie na nowo kwoty granicznej (od całości):
(2.385,32 zł + 2.139 zł) x 50% = 2.262,16 zł – granica potrącenia ustalona na sierpień.

Z tej kwoty część została już odliczona z wynagrodzenia na poczet zadłużenia, w pierwszym terminie, tj. 10 sierpnia, zatem z premii wolno odciągnąć tylko różnicę:
2.262,16 zł – 1.148,12 zł = 1.114,04 zł – kwota możliwa do potrącenia z premii,
2.139 zł – 1.114,04 zł = 1.024,96 zł – premia do wypłaty.

Łącznie potrącenie zmieściło się w miesięcznej kwocie granicznej tj. 2.262,16 zł (1.148,12 zł + 1.114,04 zł).

Izabela Nowacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35703 )
Array ( [docId] => 35703 )