Wszystkie artykuły

  Samochód i telefon 26.05.2014
  Zmniejszenie ekwiwalentu za używanie przez pracownika prywatnego pojazdu
  Pracodawca nie może jednostronnie zmniejszyć lub pozbawić pracownika zwrotu kosztów za używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych. W tym celu konieczna jest zmiana umowy, za zgodą obu stron. Jeśli pracownik odmawia przyjęcia zmian - umowa obowiązuje w dotychczasowym kształcie.W przypadku używania przez pracownika prywatnego samochodu w celach służbowych do jazd lokalnych strony ...

  Samochód i telefon 11.09.2013
  Pracodawca nie pomniejsza ryczałtu za delegację krótszą niż 8 godzin
  Pracownik korzystający na co dzień z prywatnego pojazdu do celów służbowych może zostać delegowany w podróż służbową, gdzie środkiem transportu również będzie jego auto. Jeśli delegacja trwa krócej niż 8 godzin, pracodawca nie pomniejszy mu z tego tytułu ryczałtu samochodowego.Zwrot kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ...

  Samochód i telefon 10.06.2013
  Ryczałt oraz kilometrówka są wolne od składek ZUS
  Zwrot kosztów używania pojazdu pracownika do celów służbowych w jazdach lokalnych, zarówno w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego jak i kilometrówki, jest przychodem ze stosunku pracy. Tak traktują go organy skarbowe, mimo że nie stanowi on tak naprawdę przysporzenia, lecz tylko zwrot ponoszonych na rzecz pracodawcy kosztów eksploatacyjnych.Miesięczny ryczałt pieniężny, a także ...

  Samochód i telefon 04.06.2013
  Pracownik musi wiedzieć, kiedy przekracza limit połączeń telefonicznych
  Pracodawca może żądać od pracownika zwrotu za połączenia przekraczające ustalony limit, jeżeli przekroczenie nastąpiło w wyniku korzystania przez pracownika z telefonu służbowego w celach niezwiązanych z wykonywaną pracą. Rozliczenia można dokonać w dwojaki sposób.W przypadku przyznania ustalonego limitu liczby połączeń bądź kwoty za połączenia pracodawca może zobowiązać ...

  Samochód i telefon 24.05.2013
  Zleceniobiorca może skorzystać z kilometrówki
  Świadczenia z tytułu podróży zleceniobiorców są wolne od podatku oraz składek ZUS, jeśli nie przekroczą kwot obliczonych na podstawie urzędowej stawki za 1 km przebiegu i podatnik prowadzi ewidencję przejazdów. Zwrot kosztów podróży, jego forma, wysokość, powinny być jednak częścią umowy zlecenia.W przypadku zleceniobiorców nie ma określenia „podróż służbowa” jak dla ...