Nagrodę jubileuszową czasem trzeba oskładkować

Kategoria: Składki ZUS
Data: 05-05-2014 r.

Od nagrody jubileuszowej przyznanej na podstawie uchwały zarządu spółki i nieprzewidzianej w regulaminie wynagrodzeń powinny zostać naliczone składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Jeżeli nie zostało to zrobione, powinno się niezwłocznie złożyć korektę dokumentów i opłacić składki ZUS.

Przykład:

W kwietniu na podstawie uchwały zarządu spółki z o.o. wypłaciliśmy pracownikowi nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. Czy taka nagroda jest wyłączona od składek, jeżeli obowiązujący w spółce regulamin wynagrodzeń nie przewiduje wypłaty takich nagród?

Spółka powinna niezwłocznie złożyć korektę dokumentów i opłacić należne składki na ubezpieczenia.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z podstawy wymiaru składek wyłączone są nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Dlatego też wartość nagrody jubileuszowej przyznanej na podstawie uchwały zarządu należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Od tego przychodu powinny być opłacone również składki na FP i FGŚP. Płatnik, który nie oskładkował takiej nagrody, powinien złożyć za pracownika korektę raportu miesięcznego ZUS RCA za styczeń br., tj. miesiąc, w którym wypłacona została nagroda, i wykazać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem wypłaconej nagrody.

Do raportu miesięcznego powinna zostać dołączona deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA, oznaczona tym samym numerem identyfikacyjnym co raport. Następnie należy opłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki są naliczane od następnego dnia po terminie płatności do dnia zapłaty.

Z wyłączenia ze składek na ubezpieczenia mogą korzystać jedynie nagrody związane ze stażem pracy, do których pracownicy mają prawo na podstawie wewnętrznych przepisów płacowych (np. układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania) obowiązujących u pracodawcy. Jednorazowa nagroda przyznana w drodze uchwały zarządu nie spełnia tych wymogów. Jest to bowiem świadczenie uznaniowe.

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34800 )
Array ( [docId] => 34800 )

Array ( [docId] => 34800 )