Podstawa wypłaty nagrody jubileuszowej a składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 12-08-2013 r.

Zdaniem ZUS bez znaczenia jest, czy wypłata nagrody jubileuszowej wynika z obowiązującego u pracodawcy regulaminu wynagradzania, czy też jest ona przyznawana na mocy zarządzenia właściwego organu (np. dyrektora) spółki. Jeżeli prawo do tej nagrody przysługuje pracownikowi nie częściej niż co 5 lat pozostaje ona nieoskładkowana (DI/10000/451/912/2013).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwróciła się do ZUS spółka, która zmieniała obowiązujące u siebie zasady wypłat nagród jubileuszowych. Do końca 2012 r. były one wypłacane na podstawie obowiązującego w spółce regulaminu wynagradzania.

Począwszy od 2013 r. podstawa przyznania tej gratyfikacji uległa jednak zmianie. Od tej pory są one wypłacane na podstawie wydawanego corocznie zarządzenia dyrektora, określającego zasady przyznawania nagród jubileuszowych. Zarządzenie to może również przesądzić o braku wypłat nagród jubileuszowych w danym roku.

Spółka podkreślała, że pomimo że zarządzenia dyrektora określające zasady przyznawania nagrody będą wydawane co roku, przestrzegana będzie zasada, zgodnie z którą uprawnienie do nagrody jubileuszowej nie może przysługiwać pracownikowi częściej niż raz w ciągu 5 lat.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.), z podstawy wymiaru składek wyłączone są te przychody uzyskane tytułem nagrody jubileuszowej (gratyfikacji) jeżeli według zasad określających warunki ich przyznania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Przepis § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) znajduje zastosowanie zarówno w sytuacji gdy uprawnienie do nagrody wynika z regulaminu wynagradzania, jak również w sytuacji gdy uprawnienie to jest przyznawane corocznie na mocy zarządzenia dyrektora spółki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32792 )
Array ( [docId] => 32792 )