W okresie wypowiedzenia pracownik otrzymuje świadczenia chorobowe

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 15-06-2014 r.

Pracownik będący w okresie wypowiedzenia, który złoży pracodawcy zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby albo konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, otrzyma odpowiednie świadczenia chorobowe.

Dotyczy to również sytuacji, w której zwolnienie lekarskie dostarczy osoba zwolniona z obowiązku świadczenia pracy z prawem do wynagrodzenia. Prawo do zasiłku uzależnione jest w tym przypadku od tego, czy pracodawca wynagrodzenie za okres wypowiedzenia wypłaci w pełnej czy zmniejszonej wysokości.  

 

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie chorobowe przysługują pracownikowi, którego niezdolność do pracy z powodu choroby zaczęła się w czasie trwania zatrudnienia (ubezpieczenia chorobowego). Jeżeli ten warunek jest spełniony oraz pracownik posiada wymagany okres ubezpieczenia (wyczekiwania), to za niezdolność do pracy przypadającą w czasie zatrudnienia przysługuje mu wynagrodzenie za czas choroby na podstawie art. 92 Kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy wypłacany na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Po ustaniu zatrudnienia będzie miał on natomiast prawo do zasiłku chorobowego, ale tylko pod warunkiem, że nie zachodzą okoliczności pozbawiające prawa do zasiłku za ten okres.

Sytuacje, w których przysługują świadczenia:

  1. Niezdolność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia, w tym także w okresie wypowiedzenia i trwa nieprzerwanie również po ustaniu tytułu ubezpieczenia (np. po ustaniu zatrudnienia).
  2. Niezdolność do pracy powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego i trwa  nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni.
  3. Niezdolność do pracy powstała nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia, trwa  nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni i jest to choroba zakaźna lub inna choroba (oznaczona w zaświadczeniu lekarskim kodem literowym „E”), która ujawnia się po okresie dłuższym niż 14 dni.

Sytuacje, w których świadczenia nie przysługują:

  1. Ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
  2. Kontynuowanie po ustaniu ubezpieczenia działalności zarobkowej lub podjęcie działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia obowiązkowo bądź dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającej prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.
  3. Brak prawa do zasiłku chorobowego w czasie trwania ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania okresu wyczekiwania.
  4. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
  5. Podleganie obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159).

Anna Kaczorowska, specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35100 )
Array ( [docId] => 35100 )