ZUS ZLA trzeba dostarczyć w terminie mimo urlopu wypoczynkowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Bogdan Godzisz
Data: 24-06-2014 r.

Pracownik ma obowiązek dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie w terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty jego otrzymania. Pobyt na urlopie nie zwalnia z konieczności dopełnienia tego obowiązku. W przypadku jego niedopełnienia przysługująca kwota zasiłku chorobowego zostanie obniżona o 25% wartości (za każdy dzień opóźnienia).

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę takim zmniejszeniom nie podlega. Tak samo wynagrodzenie to nie podlega obniżeniu do wysokości 70% podstawy za pobyt pracownika w szpitalu, co stosuje się przy prawie pracownika do zasiłku chorobowego

Ustalenie wynagrodzenia chorobowego

 

Pracodawca udzielił pracownikowi Julianowi S. urlopu wypoczynkowego w dniach 4–17 czerwca 2014 r. W trakcie przebywania na urlopie pracownik poważnie się rozchorował i lekarz stwierdził jego niezdolność do pracy w dniach 11–17 czerwca. Pan Julian, który jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i złożył pracodawcy PIT-2, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.000 zł miesięcznie. Ponadto przysługuje mu za każdy miesiąc wynagrodzenie prowizyjne (0,01–0,05% wartości ogólnej sprzedaży wypracowanej przez dany zespół sprzedażowy). Prowizję wypłaca się co miesiąc, po rozliczeniu sprzedaży wypracowanej przez zespół pracowników. Prowizja jest wypłacana w ustalonej kwocie dla każdego pracownika zespołu, niezależnie od tego, czy był przez pełny miesiąc obecny w pracy, czy też nie. Pracownik otrzymał prowizję w miesiącach poprzedzających urlop: w marcu – 2.300 zł, w kwietniu – 1.600 zł, w maju – 2.200 zł. Ponadto w czerwcu pracownik dostał, zgodnie z regulaminem wynagradzania, przeliczoną prowizję z tytułu sprzedaży w kwocie 1.100,00 zł.

W zakładzie pracy obowiązuje system podstawowego czasu pracy, tj. dobowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 8 godzin. Pracownika obowiązuje przeciętnie 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z ustalonym harmonogramem wszystkie soboty są dniami wolnymi z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

Wynagrodzenie zasadnicze pana Juliana od kilku lat nie uległo zmianie oraz przepracował on zgodnie z harmonogramem czasu pracy pełny okres dwunastu miesięcy poprzedzających chorobę. Nie otrzymał też w tym okresie żadnego dodatkowego wynagrodzenia wchodzącego do podstawy obliczenia zasiłku chorobowego. Przepracowane przez pracownika godziny nadliczbowe zostały „odebrane” jako czas wolny. Aby określić kwotę należnego wynagrodzenia pracownikowi w czerwcu, trzeba ustalić należne wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych, wynagrodzenie zasadnicze za okres pracy i urlopu oraz doliczyć do tego przysługującą pracownikowi prowizję za czerwiec.

Bogdan Godzisz, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35174 )
Array ( [docId] => 35174 )