Choroba i urlop wypoczynkowy komplikują liczenie wynagrodzenia

Data: 09-09-2013 r.

Zasady przyjmowania danego składnika do wynagrodzenia urlopowego zależą od tego, czy jest to składnik określony w stałej miesięcznej wysokości, czy też jest to składnik zmienny.

Składniki wynagrodzenia, określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, uwzględniamy w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. W takiej sytuacji pracodawcy nie muszą więc dokonywać żadnych przeliczeń – pracownik otrzymuje za dany miesiąc normalne wynagrodzenie.

Przykład:

Wynagrodzenie pracownika składa się z wynagrodzenia zasadniczego określonego w stałej miesięcznej wysokości wynoszącej 2.500 zł, dodatku stażowego w wysokości 15% płacy zasadniczej oraz premii miesięcznej w stałej wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. W dniach od 9 do 27 września 2013 r. osoba ta przebywa na urlopie wypoczynkowym. W tym przypadku pracodawca nie musi dokonywać żadnych przeliczeń, aby ustalić kwotę wynagrodzenia urlopowego. Łączne wynagrodzenie pracownika za wrzesień powinno wynieść 3.125 zł (2.500 zł płacy zasadniczej + 375 zł dodatku funkcyjnego + 250 zł premii miesięcznej).

Zasada ta nie będzie miała jednak zastosowania wówczas, gdy w jednym miesiącu pracownik – z uwagi na pobyt na zwolnieniu lekarskim oraz na urlopie wypoczynkowym – nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego i wynagrodzenia urlopowego. Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego w takiej sytuacji pracodawcy powinni posiłkować się § 11 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Przywołany przepis stanowi, że w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą jego część otrzymał wynagrodzenie chorobowe, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzielimy przez 30 i otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni wykazaną w zwolnieniu lekarskim, a następnie uzyskaną kwotę odejmujemy od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. A zatem w sytuacji gdy za jeden miesiąc pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe oraz wynagrodzenie urlopowe i za pracę, pracodawca chcąc obliczyć te dwa ostatnie świadczenia, musi dokonać opisanych przeliczeń.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33029 )
Array ( [docId] => 33029 )