Wynagrodzenie pracownicy w ciąży zwolnionej z obowiązku świadczenia pracy

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 29-07-2014 r.

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w wymiarze dobowym przekraczającym 8 godzin, jak również w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Pracodawca powinien albo zmienić czas pracy pracownicy w ciąży, a jeśli to jest niemożliwe, przenieść do innej pracy. Zdarza się jednak, że pracodawca nie ma stanowiska, na które mógłby przenieść taką osobę, wówczas pozostaje mu zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy, a za czas niewykonywania pracy, wypłacać wynagrodzenie.

Nie w każdej sytuacji przepisy przychodzą nam z pomocą. Tak jest, gdy pracownicę trzeba zwolnić z obowiązku świadczenia pracy przez okres pełnego miesiąca. Nie istnieje przepis prawny, który regulowałby wprost tę sprawę. Oznacza to, że w celu obliczenia należności za jedną godzinę:

  1. według składników wynagrodzenia określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości - należy tę stawkę podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  2. według zmiennych składników wynagrodzenia - wynagrodzenie ustalone według zasad przewidzianych do obliczenia wynagrodzenia za urlop, dzieli się przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w okresie, z którego ustala się to wynagrodzenie.
Przykład:

Pracownicę w ciąży, zatrudnioną w zakładzie produkcyjnym pracodawca musi zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, z uwagi na panujące tam warunki szkodliwe oraz na brak możliwości powierzenia jej innej pracy. Pracownica pracuje w podstawowym systemie czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie stałe oraz dodatki za pracę w nocy.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy nastąpi od początku września 2014 roku. Pracownica otrzymała w poprzedzających miesiącach wynagrodzenie wysokości płacy zasadniczej, wynoszącej 2.400,00 zł oraz dodatki za pracę w nocy w kwotach: w sierpniu 117,60 zł, w lipcu 117,12 zł i w czerwcu 100,80 zł. Suma składników zmiennych wynosi 335,52 zł.

W miesiącach poprzedzających przypadało do przepracowania: w sierpniu 2014 r. 160 godzin, w lipcu 184 godziny, w czerwcu 160 godzin, razem 504 godziny. Z kolei we wrześniu pracownica przepracowałaby 176 godzin.
Podstawa wymiaru wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, obliczona ze składników zmiennych wyniesie więc: (335,52 zł : 504 godziny) x 176 godzin = 0,66 zł x 176 godzin = 116,16 zł.
Łączne wynagrodzenie przysługujące pracownicy za wrzesień wynosi: 2.400,00 zł + 116,16 zł  = 2.516,16 zł.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35417 )
Array ( [docId] => 35417 )