Umowa zlecenie może podwyższyć wynagrodzenie

Data: 28-09-2013 r.

Do stażu, od którego zależy wysokość wynagrodzenia minimalnego wchodzi nie tylko okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale także wszystkie inne okresy, w czasie trwania których opłacana była składka na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne.

Przed podjęciem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osoba może świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorcy generalnie podlegają ubezpieczeniom. Wyjątkiem są jedynie uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studenci w wieku do ukończenia 26 lat.

Jeżeli więc pracownik np. 2 lata podlegał ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia to jego aktualny staż, mający wpływ na obowiązującą stawkę wynagrodzenia minimalnego, wynosi właśnie 2 lata. Oznacza to, że jego pensja nie może być niższa od pełnej kwoty wynagrodzenia minimalnego.

Przykład:

Z dniem 1 października 2013 r. pracodawca podpisał umowę o pracę z pracownicą, dla której było to pierwsze zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Poprzednio osoba ta była jednak zatrudniona przez 2 lata na podstawie umowy zlecenia, z tytułu której podlegała ubezpieczeniom społecznym. Z uwagi na to, że jest to pierwsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracodawca określił pensję pracownicy na poziomie odpowiadającym 80% wynagrodzenia minimalnego, tj. w wysokości 1.280 zł. Postępowanie to jest nieprawidłowe, ponieważ w stażu decydującym o wysokości wynagrodzenia minimalnego należało uwzględnić także okres wykonywania umowy zlecenia. Oznacza to, że pracownica nie może zarabiać mniej niż 1.600 zł, a tym samym jej pobory zostały zaniżone przez pracodawcę. W razie zauważenia błędu przez kontrolę PIP pracodawca będzie zmuszony naliczyć i wypłacić stosowne wyrównanie wraz z odsetkami. Z odpowiednim roszczeniem może też wystąpić sama pracownica. Zmiana wynagrodzenia będzie skutkować korektą opłaconych w zaniżonej wysokości składek ubezpieczeniowych oraz podatku dochodowego. Oprócz tego na pracodawcę może być nałożona kara grzywny.

Zauważmy, że identyczne zasady dotyczą sytuacji, gdy pierwsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę podejmuje osoba, która poprzednio prowadziła działalność gospodarczą. Jest to bowiem również okres podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Należy jednak sprawdzić czy osoba ta nie zawieszała w tym czasie działalności, ponieważ wtedy składki na ubezpieczenia nie byłyby opłacane.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33033 )
Array ( [docId] => 33033 )

Array ( [docId] => 33033 )