Umowy o pracę i umowy o dzieło nie można zastępować umową zlecenia

Data: 11-06-2013 r.

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. powinny się spodziewać przede wszystkim te firmy, w których zawierane są umowy cywilnoprawne. Państwowa Inspekcja Pracy już teraz sprawdza, czy zostały one prawidłowo sporządzone i czy nie są tak naprawdę umowami o pracę. Duża dowolność w formułowaniu treści zleceń okazuje się bowiem pułapką – wiele zapisów jest nieprecyzyjnych i niezrozumiałych.

Z prawidłowo skonstruowanej umowy zlecenia powinno jasno wynikać, między jakimi stronami została ona zawarta. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w umowie należy podać ich imiona i nazwiska, adresy, serię i numery dowodów osobistych i ewentualnie numer PESEL. Natomiast w przypadku przedsiębiorców niezbędne jest podanie formy prowadzonej działalności, nazwy organu rejestrującego, numerów NIP i REGON, nazwy firmy oraz adresu jej siedziby, a także imienia, nazwiska i stanowiska osoby uprawnionej do podpisania umowy.

Zgodnie z art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla zleceniodawcy. Do takich czynności zaliczają się przykładowo reprezentowanie zleceniodawcy przed sądem czy też zakup określonej nieruchomości (ruchomości) w jego imieniu i na jego rzecz. W przepisie tym nie ma mowy natomiast o czynnościach faktycznych. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być one wykonywane w ramach umów zlecenia. Pozwala na to art. 750 kc, który rozszerza stosowanie przepisów o zleceniu na umowy o świadczenie usług, nieuregulowane innymi przepisami. Mimo że nie są to typowe umowy zlecenia, powszechnie tak są nazywane. W ramach takiej umowy można więc zlecić również wykonywanie konkretnych czynności faktycznych, jak np. sprzątanie, przepisywanie tekstów, albo ich korektę, usługi medyczne czy też oprowadzanie wycieczek.

 

Bardzo często zdarza się, że umowy zlecenia podpisywane są w sytuacjach, gdy powinna być zawarta inna umowa cywilnoprawna, a mianowicie umowa o dzieło. Warto więc wyjaśnić, że zawierając drugą z tych umów, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła. Przykładowo może nim być: napisanie książki, namalowanie obrazu, stworzenie programu komputerowego, opracowanie projektu domu itp.

Przykład: redakcja miesięcznika oraz portalu gospodarczego podpisała z panią Ewą umowę o dzieło na przepisywanie w programie Word otrzymywanych od autorów brudnopisów. W takim przypadku powinna być jednak zawarta umowa zlecenia, ponieważ mamy tu do czynienia ze świadczeniem usług, a nie ze stworzeniem jakiegoś dzieła. W ramach umów o dzieło mogą natomiast świadczyć pracę redaktorzy tworzący teksty zamieszczane w czasopiśmie i na portalu.

Podstawa prawna: art. 734 § 1, art. 750, art. 627 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93).

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33009 )
Array ( [docId] => 33009 )

Array ( [docId] => 33009 )