Wynagrodzenie członka zarządu spółki nie zawsze jest oskładkowane

Data: 24-08-2013 r.

Członek zarządu nie musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy zlecenia aby otrzymywać wynagrodzenie. Gdy powołaniu nie towarzyszy żadna umowa ze spółką płatnik nie ma obowiązku opłacania składek do ZUS.

Płatnicy mający wątpliwości w kwestii podlegania ubezpieczeniom mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o wydanie decyzji. Z uprawnienia tego często korzystają o czym świadczy liczba wydawanych przez ZUS interpretacji indywidualnych. Ustalenie zasad polegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jest niezbędne do prawidłowego naliczania i odprowadzania składek.

  • Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 1512/2012 z 8 stycznia 2013 r.

Powołanie rozumiane jako bezumowne powierzenie funkcji organu spółki nie stanowi tytuł do ubezpieczeń. Tym samym płatnik w takim przypadku nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania składek.

  • Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 966/2013 z 12 lipca 2013 r.

Wynagrodzenie za czynności prokury ustanowione na podstawie tylko i wyłącznie uchwały zarządu nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Tym samym od wynagrodzenia ustanowionego w drodze uchwały zarządu spółki, nie powstanie obowiązek odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne.

  • Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 825/2013 z 5 lipca 2013 r.

W stosunku do osób, które zachowują prawo do zasiłku dla bezrobotnych, w okresie skierowania na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe przez inny niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący (np. spółkę organizującą szkolenia finansowane ze środków EFS) nie powstaje obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu pobierania stypendiów wypłacanych przez firmę szkoleniową.

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Wzór Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

pobierz

Regulamin ZFŚS na rok szkolny 2015/2016

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

pobierz

Polecamy

1531