Wynagrodzenie członka zarządu spółki nie zawsze jest oskładkowane

Data: 24-08-2013 r.

Członek zarządu nie musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy zlecenia aby otrzymywać wynagrodzenie. Gdy powołaniu nie towarzyszy żadna umowa ze spółką płatnik nie ma obowiązku opłacania składek do ZUS.

Płatnicy mający wątpliwości w kwestii podlegania ubezpieczeniom mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o wydanie decyzji. Z uprawnienia tego często korzystają o czym świadczy liczba wydawanych przez ZUS interpretacji indywidualnych. Ustalenie zasad polegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jest niezbędne do prawidłowego naliczania i odprowadzania składek.

  • Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 1512/2012 z 8 stycznia 2013 r.

Powołanie rozumiane jako bezumowne powierzenie funkcji organu spółki nie stanowi tytuł do ubezpieczeń. Tym samym płatnik w takim przypadku nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania składek.

  • Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 825/2013 z 5 lipca 2013 r.

W stosunku do osób, które zachowują prawo do zasiłku dla bezrobotnych, w okresie skierowania na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe przez inny niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący (np. spółkę organizującą szkolenia finansowane ze środków EFS) nie powstaje obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu pobierania stypendiów wypłacanych przez firmę szkoleniową.

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33026 )
Array ( [docId] => 33026 )

Array ( [docId] => 33026 )