Wynagrodzenie za nadgodziny - trzeba udowodnić, że praca była konieczna

Data: 15-04-2014 r.

Praca w godzinach nadliczbowych rekompensowana jest w dwojaki sposób, tj. przez udzielenie czasu wolnego lub wypłatę dodatku za nadgodziny. Tworząc przepisy wewnątrzzakładowe, pracodawca może określić, że zrekompensuje pracę nadliczbową tylko w takim zakresie, w jakim została prawidłowo polecona.

W regulaminie pracy można ustalić zasady polecania pracy nadliczbowej i zapisać, że jest ona wykonywana:

 
  • po uprzednim powiadomieniu przełożonego oraz
  • na jego wyraźne (pisemne) polecenie.

Wówczas – jeśli pracownicy zostaną w pracy dłużej bez wiedzy przełożonego i zechcą otrzymać za to rekompensatę, będą musieli najpierw udowodnić, że dodatkowa praca była konieczna do zakończenia określonego zadania (leżała w interesie pracodawcy). Nie należy przeceniać takiej regulacji. Nawet mimo jej istnienia, jeśli pracownicy samowolnie będą pozostawać po godzinach w pracy, a pracodawca będzie miał tego świadomość i nie będzie kwestionował takiego stanu rzeczy, czas ten może być potraktowany jako praca nadliczbowa.

WZÓR POLECENIA PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH


                                                                            

(miejscowość i data)

……………………………………  

          (nazwa pracodawcy)

…………………………………… 

          (siedziba i adres)

……...……………………….

(imię i nazwisko pracownika)

………………………………

        (dział)

………………………………

    (stanowisko)

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Z powodu ……………………………………………………………………………………**,

zobowiązuję Pana/Panią* do pracy w godzinach nadliczbowych w dniu …………….. 20 … r. w wymiarze ……………………………………………………… . Pana/Pani* zadanie polega na …...…………………………………………………………………………………………..

Za pracę w godzinach nadliczbowych otrzyma Pan/Pani* czas wolny lub wynagrodzenie i dodatek zgodne z przepisami Kodeksu pracy.

                                                                  .…………………………………………..

                                               (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej

   do reprezentowania pracodawcy)

Potwierdzenie zapoznania się z treścią dokumentu:

Imię i nazwisko pracownika: …………………………………………………………………..,

                                                                         …………………………………

                                                                      (data i podpis pracownika)

Informacja dla działu kadrowo-płacowego nt. przebiegu pracy nadliczbowej

Dzień

Godzina rozpoczęcia

Godzina zakończenia

Razem godzin

       
       
       

___________________

* niepotrzebne skreślić

** wskazanie przyczyn w pisemnym poleceniu nie jest obowiązkowe

Grażyna Mazur, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34664 )
Array ( [docId] => 34664 )