Brak umowy szkoleniowej a rozliczanie świadczeń na dokształcanie

Autor: Tomasz Król
Data: 25-03-2014 r.

Aby można było uznać, że następuje podnoszenie kwalifikacji, nie trzeba podpisywać umowy szkoleniowej. Nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy zachodzi, gdy spełnią się jednocześnie dwie przesłanki:

  • pracownik zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności;

  • proces edukacyjny odbywa się z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Odróżnianie tych przesłanek jest kluczem do poprawnego rozpoznania, kiedy można zastosować zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi, który podnosi kwalifikacje. Należy zwrócić uwagę na konstrukcję przepisów, które wprowadzają te zwolnienia:

W obu przypadkach ze zwolnienia mogą skorzystać tylko te dofinansowania, bonusy i inne świadczenia, które są związane z podnoszeniem kwalifikacji spełniającym wymogi takich „odrębnych przepisów” jak art. 1031–art. 1035 kp.

Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Są to świadczenia obligatoryjne. Pracownik nie może się ich zrzec. Co prawda pracownik i pracodawca mogą podpisać umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika. Jednak zapisy tej umowy nie mogą pogorszyć sytuacji pracownika w porównaniu do jego uprawnień kodeksowych. Właśnie one regulują podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe na studiach dyplomowych przysługują:

Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia: pokrycie opłat za kształcenie, przejazdy, podręczniki, zakwaterowanie. Jest to tzw. otwarty katalog świadczeń. Pracodawca nie jest ograniczony tylko do nich. Może on np. pokryć koszty praktyk zawodowych i stroju roboczego. Pracownik nie zostanie z tego tytułu obciążony podatkiem PIT i składkami na ZUS.

Tomasz Król

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 34497 )
Array ( [docId] => 34497 )

Array ( [docId] => 34497 )