Kiedy płaci się podatek zryczałtowany od zlecenia na małą kwotę

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 22-05-2014 r.

Po zmianie przepisów odnośnie sposobu opodatkowania zleceń, zawartych na niewielkie kwoty wynagrodzenia, które weszły w życie od 1 stycznia 2011 roku, wiele osób korzystających z tej formy rozliczeń wciąż ma sporo wątpliwości odnośnie sposobu opodatkowania takich umów. 

Nie pobiera się zryczałtowanego podatku dochodowego:

  • z tytułu umów, w których wynagrodzenie określono kwotowo i kwota ta jest wyższa niż 200 zł;
  • z tytułu umów, w których wynagrodzenie określono w stawce miesięcznej, godzinowej, prowizyjnej, akordowej, bez względu na faktycznie osiągnięty przychód – jeżeli z samej umowy nie wynika żadna ściśle określona, końcowa kwota. Dla zastosowania ryczałtu jest natomiast niezbędne, aby kwota wynagrodzenia nie wyższa niż 200 zł wynikała wprost z umowy (bez względu na okres, w jakim przychód został osiągnięty);
  • z tytułu praw majątkowych, w tym w szczególności z praw autorskich i odpłatnego zbycia tych praw, bez względu na wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy (art. 18 ustawy o PIT), ponieważ tego rodzaju przychody nie zostały wymienione w przepisach o podatku zryczałtowanym (art. 30 ustawy o PIT).

Warto podkreślić, że sposób opodatkowania przychodu z danej umowy ustala się z góry, na postawie treści umowy, a nie – jak to było przed 1.01.2011 r. – dopiero po jego uzyskaniu i przeliczeniu na okres miesiąca.

Zryczałtowany podatek pobiera się od przychodu brutto, bez pomniejszania tego przychodu o składki na ubezpieczenia społeczne. Dla obliczenia podatku nie stosuje się kosztów uzyskania przychodu oraz nie pomniejsza podatku o część składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru.

Przykład:

Ze zleceniobiorcą zawarto umowę, w której wynagrodzenie określono w stawce akordowej. Ustalono, że „Zleceniobiorca podejmuje się wykonania 10 sztuk koszulek firmowych w cenie 15 zł za sztukę”. W tej sytuacji  należy zastosować zryczałtowaną stawkę podatku dochodowego, bowiem z umowy jednoznacznie wynika wynagrodzenie za taką usługę w kwocie 150 zł (10 zł x 15 sztuk). Podobnie będzie w sytuacji, gdy wynagrodzenie zostanie określone w stawce godzinowej, ale liczba godzin zostanie z góry ustalona i wynagrodzenie określone w ten sposób nie przekroczy 200 zł np.: "Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprzątnięcia biura. Praca będzie wykonana w czasie 12 godzin. Wynagrodzenie wynosi 8 zł za godzinę".  Ponieważ z umowy jednoznacznie wynika wysokość wynagrodzenia w wysokości 8 zł x 12 godz. = 96 zł, przychód z tej umowy należy opodatkować ryczałtowo.

Zleceniobiorcy, który otrzymywał przychody opodatkowane podatkiem zryczałtowanym nie wystawia się żadnych dokumentów podatkowych, a w trakcie roku podatek wpłaca się z tytułu PIT 8-AR. PIT ten należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby zleceniodawcy do końca stycznia następnego roku. Zleceniobiorca może jednak zażądać informacji o odprowadzonej składce zdrowotnej, bowiem przysługuje mu prawo do odliczenia tej składki w wysokości 7,75% podstawy wymiaru (nieodliczonej od podatku zryczałtowanego) od podatku należnego za rok z tytułu  przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Żaden przepis podatkowy bowiem nie wyłącza prawa do dokonania takiego odliczenia.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34921 )
Array ( [docId] => 34921 )