Lewiatan chce przeanalizowania działań kontrolerów ZUS

Autor: Andrzej Wilczyński
Data: 26-08-2014 r.

Firmy skarżą się, że ZUS podczas nasilonych w ostatnim czasie kontroli dotyczących umów o dzieło dopuszcza się swobodnej interpretacji przepisów, z jednoznacznym negatywnym nastawieniem wobec przedsiębiorców. W związku z tym Konfederacja Lewiatan wystąpiła do Prezesa ZUS o wnikliwą analizę działań kontrolerów ZUS.

Do Lewiatana zaczęły napływać skargi od zrzeszonych członków dotyczące zakresu i sposobu przeprowadzania kontroli oraz ich wyników. Analiza dokumentów potwierdza, że pomija się wolę stron zawierających konkretny rodzaj stosunku prawnego i charakter (istotę) umów zawieranych w myśl art. 627–646 Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorcy są zaniepokojeni tym, że ZUS kwestionuje prawidłowość zawierania umów o dzieło, które od wielu lat były stosowane i podczas wcześniejszych kontroli inspektorów ZUS nie budziły żadnych wątpliwości.

Pracodawcy nie byli wcześniej informowani o nowych stanowiskach ZUS w sprawie interpretacji przepisów, nie były prowadzone żadne kampanie informacyjne. Przeciwnie, pracodawcy zostali zaskoczeni kontrolami i ich wynikami mającymi poważne skutki finansowe dla funkcjonowania firm.

Mali przedsiębiorcy

Należy dodać, że kontrole ZUS mają poważne konsekwencje finansowe dla małych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie pokryć wysokich kwot należności pieniężnych z lat ubiegłych, z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, kiedy działali w przeświadczeniu, że postępują zgodnie z literą prawa.

Oczekiwania pracodawców

Niepokój Konfederacji wzbudza również fakt, że inspektorzy kontroli ZUS nie dostrzegają różnicy między przedmiotem umowy o dzieło i umowy zlecenia. Pracodawcy nie godzą się ze stwierdzeniem, że umowy o określonym rezultacie, niemające charakteru ciągłego, w których przedmiot umowy jest ściśle wskazany, a wykonawca jest rozliczany za osiągnięcie końcowego efektu, ma zapewnioną samodzielność, sam jest organizatorem czynności, jakie realizuje i ponosi odpowiedzialność za wykonanie dzieła, są traktowane jako umowy zlecenia.

W ocenie Konfederacji Lewiatan tocząca się publiczna debata na temat nadużywania umów cywilnoprawnych skutkuje budowaniem negatywnego wizerunku firm i uderza w uczciwych przedsiębiorców. Masowe kontrole ZUS, które ostatnio się nasiliły, niepokoją Konfederację.

O problemie tym Konfederacja będzie również rozmawiać z Ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i na forum Komisji Trójstronnej.

Źródło:

www.konfederacjalewiatan.pl

Andrzej Wilczyński, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35603 )
Array ( [docId] => 35603 )