Przekroczenie limitu kosztów autorskich – koszty uzyskania przychodu

Data: 09-09-2013 r.

W sytuacji gdy płatnik wypłaca wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, do limitu wynoszącego w roku podatkowym 42.764 zł przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu. Inaczej jest po przekroczeniu tego limitu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 sierpnia 2013 r. (IBPBII/1/415-548/13/MK).

Za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności m.in. przychody z praw autorskich i praw pokrewnych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Chodzi tu o prawa autorskie i pokrewne określone w przepisach ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, koszty uzyskania przychodu potrąca się w wysokości 50% uzyskanego przychodu. Jednak trzeba pamiętać, że w roku podatkowym łączne koszty z tego tytułu nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 42.764 zł. Problem pojawia się, jakie koszty potrąca się w razie przekroczenia tego limitu, jeśli przychód z praw autorskich pochodzi z umowy o dzieło lub zlecenia. Koszty uzyskania przy tych umowach wynoszą 20% przychodu, więc istnieją poglądy, że po przekroczeniu limitu 42.764 zł potrąca się koszty 20%. Nie jest to prawidłowe stanowisko, co potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Organ ten słusznie pokreślił, że uzyskany przez m.in. twórców przychód z praw autorskich, nawet na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowi przychód z praw majątkowych, a nie z działalności wykonywanej osobiście, tj. z umowy o dzieło lub zlecenia. W konsekwencji, w razie przekroczenia limitu, nie potrąca się już żadnych kosztów uzyskania przychodów, w tym tych w wysokości 20%.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33066 )
Array ( [docId] => 33066 )