Składki ZUS od umowy zlecenia z pracownikiem innej firmy

Data: 15-11-2012 r.

Często zdarza się, że zleceniobiorca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym zakładzie pracy. To, jakie składki ZUS zapłaci zleceniodawca, zależy od tego, czy osoba na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie niższe czy wyższe od wynagrodzenia minimalnego.

Zleceniobiorca na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu

W takiej sytuacji obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega wtedy z umowy o pracę. Z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter dobrowolny. Obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład:

Pani Magda jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Spółce A, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1700 zł. Od 1 maja zostaje równocześnie zatrudniona w Spółce B na umowę zlecenia. W związku z tym, że wynagrodzenie z umowy o pracę jest wyższe od minimalnego, z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne, a obowiązkowa jest wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli pani Magda nie chciałaby z umowy zlecenia podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, powinna z umowy zlecenia zostać zgłoszona tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. W tym celu Spółka B powinna złożyć formularz ZUS ZZA i zgłosić ją do ubezpieczenia zdrowotnego. W dniu 31 maja otrzymuje wynagrodzenie od spółki B w wysokości 1000 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne naliczona od kwoty 1000 zł powinna zostać wykazana w raporcie ZUS RZA składanym za maj.

Zleceniobiorca na umowę o pracę otrzymuje wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia minimalnego

W takiej sytuacji obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega zarówno z umowy o pracę, jak i umowy zlecenia.

 

Przykład:

Pan Jakub jest zatrudniony na umowę o pracę na 1/4 etatu. Jego wynagrodzenie wynosi 1000 zł miesięcznie. Od 1 czerwca dodatkowo będzie w innej firmie zatrudniony na umowę zlecenia. Ponieważ jego wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od minimalnego, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega zarówno z umowy o pracę, jak i umowy zlecenia. Oczywiście w takiej sytuacji z umowy zlecenia podlega także ubezpieczeniu wypadkowemu i zdrowotnemu, a tylko ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Przypominamy, że w 2012 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 1500 zł, a w 2013 r. to 1600 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4, art. 9, 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 16 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

Autor: Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33049 )
Array ( [docId] => 33049 )