Kontrola umów cywilnoprawnych przez ZUS i PIP

Data: 07-11-2012 r.

Jeśli umowa cywilnoprawna zostanie uznana przez sąd pracy za umowę o pracę, to nie tylko firma straci wszystkie korzyści z tego tytułu, ale też narazisz ją na grzywny i dodatkowe obciążenia finansowe oraz na częste kontrole ZUS i PIP w przyszłości. Co prawda ZUS i PIP nie jest władne do ustalenia, że umowa cywilnoprawna jest umową o pracę, jednak każda z instytucji może skierować sprawę do sądu celem takiego ustalenia (zleceniobiorca musi dołączyć się do wniosku).

Przebieg kontroli umów cywilnoprawnych

ZUS weryfikuje zawarte umowy cywilnoprawne w trakcie kontroli planowych, jak również kontroli doraźnych przeprowadzanych po otrzymaniu skarg od osób ubezpieczonych lub zawiadomień ze strony PIP o stwierdzeniu istnienia stosunku pracy zamiast umowy cywilnoprawnej.

Kontrola prowadzona przez ZUS może obejmować m.in. poprawność zgłaszania do ubezpieczeń oraz prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek. W sytuacjach budzących wątpliwości ZUS występuje zawsze do PIP z prośbą o wydanie opinii, czy w konkretnej sytuacji płatnik miał prawo podpisać umowę cywilnoprawną, czy też mamy do czynienia ze stosunkiem pracy.

Obowiązki pokontrolne płatnika składek

Opinia PIP stanowi podstawę do wydania przez ZUS stosownej decyzji. W przypadku ustalenia, że umowa cywilnoprawna jest umową o pracę płatnik składek powinien:

  • zmienić kod tytułu ubezpieczenia,
  • skorygować składki,
  • przesłać właściwe dokumenty do ZUS.

 

Podstawa prawna:

art. 10 ust. 1 pkt 11 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 404).

Autor: Renata Kajewska - specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33047 )
Array ( [docId] => 33047 )