Wynagrodzenia przy umowach zlecenia a składki ZUS

Data: 08-11-2012 r.

Z każdym rokiem rośnie liczba osób pracujących na podstawie umowy zlecenia. Płatnicy wybierają tę formę zatrudnienia, gdyż przepisy Kodeksu cywilnego są znacznie mniej rygorystyczne niż przepisy Kodeksu pracy. Umowa zlecenia daje dużą swobodę w kształtowaniu jej treści i czasu obowiązywania. Przy zatrudnieniu na takiej podstawie płatnicy nie są związani przepisami prawa pracy dotyczącymi udzielania urlopu wypoczynkowego, wypłaty wynagrodzenia za okres choroby, a także wysokości minimalnego wynagrodzenia czy ochrony przed wypowiedzeniem umowy.

Za zleceniobiorcę, za którego trzeba płacić składki na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń społecznych, firma ponosi w zasadzie takie same obciążenia finansowe względem ZUS, jak przy zatrudnieniu pracownika. Opłaca bowiem składki ZUS na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, zdrowotne, a jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Zleceniodawca finansuje połowę składki emerytalnej (9,76%), część składki rentowej (6,5%), całą składkę na ubezpieczenie wypadkowe (1,93% – stawka podstawowa) oraz składkę na Fundusz Pracy (2,45%) – gdy wynagrodzenie z umowy zlecenia jest równe co najmniej minimalnemu i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%) – gdy zleceniobiorca jest przedsiębiorcą. Łącznie daje to 20,74% wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy.

Jeżeli więc zatrudniona osoba otrzymuje wynagrodzenie w wysokości np. 2.000 zł miesięcznie, to zleceniodawca dodatkowo finansuje 414,80 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne. Oczywiście tych kosztów nie będzie, gdy zleceniobiorca nie będzie podlegał z tytułu umowy zlecenia ubezpieczeniom, a będzie za niego opłacana tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zawarcie umowy zlecenia z takimi osobami jest więc korzystne.

 

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4, art. 9, 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 16 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Autor: Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33048 )
Array ( [docId] => 33048 )

Array ( [docId] => 33048 )