Spółka zapłaci składki za kontrakt menedżerski członka zarządu

Data: 13-09-2013 r.

Jeśli członek zarządu w momencie zawarcia kontraktu menedżerskiego nie będzie miał innych tytułów do ubezpieczeń, to na spółce zaciąży obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Osoba zarządzająca podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, tak wynika z interpretacji ZUS z 18 czerwca 2013 r. (246/2013).

Zgodnie z interpretacją ZUS, kontrakt menedżerski podlega ubezpieczeniom społecznym. Sąd wskutek odwołania ustalił, że członek zarządu nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką. Nie istniał zatem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Spółka rozważa obecnie zawarcie z tą osobą kontaktu menedżerskiego kompleksowo regulującego jej prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu oraz prowadzenia jej bieżących spraw. Ma wątpliwość, jak będą opłacane składki, gdy usługi w ramach kontraktu będą wykonywane przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Interpretacja ZUS:

W art. 6 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowych. Wyliczenie zawarte w tym przepisie ma katalog zamknięty. Jeśli kontrakt menedżerski nie został zawarty na podstawie umowy o pracę, ma charakter umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Tym samym osoba wykonująca taką umowę podlega ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia, jeśli nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentami do ukończenia 26 roku życia.

Jednoznaczny sposób ujęcia przez ustawodawcę zakresu przedmiotowego wniosków o wydanie pisemnej interpretacji uniemożliwia ZUS wydanie takiej interpretacji w sprawach dotyczących m.in. zakwalifikowania określonej umowy (np. kontraktu menedżerskiego) jako umowy zlecenia. Takie ustalenie nie odbywa się w oparciu o przepisy, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33068 )
Array ( [docId] => 33068 )

Array ( [docId] => 33068 )