Spółka zapłaci składki za kontrakt menedżerski członka zarządu

Data: 13-09-2013 r.

Jeśli członek zarządu w momencie zawarcia kontraktu menedżerskiego nie będzie miał innych tytułów do ubezpieczeń, to na spółce zaciąży obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Osoba zarządzająca podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, tak wynika z interpretacji ZUS z 18 czerwca 2013 r. (246/2013).

Zgodnie z interpretacją ZUS, kontrakt menedżerski podlega ubezpieczeniom społecznym. Sąd wskutek odwołania ustalił, że członek zarządu nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką. Nie istniał zatem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Spółka rozważa obecnie zawarcie z tą osobą kontaktu menedżerskiego kompleksowo regulującego jej prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu oraz prowadzenia jej bieżących spraw. Ma wątpliwość, jak będą opłacane składki, gdy usługi w ramach kontraktu będą wykonywane przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Interpretacja ZUS:

W art. 6 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca wskazał katalog podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowych. Wyliczenie zawarte w tym przepisie ma katalog zamknięty. Jeśli kontrakt menedżerski nie został zawarty na podstawie umowy o pracę, ma charakter umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Tym samym osoba wykonująca taką umowę podlega ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia, jeśli nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentami do ukończenia 26 roku życia.

Jednoznaczny sposób ujęcia przez ustawodawcę zakresu przedmiotowego wniosków o wydanie pisemnej interpretacji uniemożliwia ZUS wydanie takiej interpretacji w sprawach dotyczących m.in. zakwalifikowania określonej umowy (np. kontraktu menedżerskiego) jako umowy zlecenia. Takie ustalenie nie odbywa się w oparciu o przepisy, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33068 )
Array ( [docId] => 33068 )

Array ( [docId] => 33068 )