Opłaca się zatrudnić pracownika innej firmy na umowę cywilnoprawną

Data: 10-09-2013 r.

Przedsiębiorca może zyskać zatrudniając na podstawie umowy zlecenia osobę, która w innej firmie wykonuje umowę o pracę za co najmniej minimalne wynagrodzenie. Wówczas obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Taka sama umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem powoduje, że trzeba od niej opłacić wszystkie składki. Inaczej jest, gdy podpisuje się ją w czasie urlopu wychowawczego, bezpłatnego czy macierzyńskiego.  

W myśl ogólnej zasady osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawsze podlega obowiązkowo ubezpieczeniom. Nie ma znaczenia, czy ma równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń, np. wykonuje jednocześnie umowę zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą czy też ma umowę o pracę zawartą w innej firmie. Nie jest również istotne, że pracownik jest uczniem, studentem czy też pobiera emeryturę lub rentę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba zatrudniona na umowę o pracę spełnia warunki określone dla osób współpracujących. Wówczas podlega ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu jako osoba współpracująca.

 

Dodatkowe umowy z własnym pracodawcą

Za pracownika w myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się, oprócz osoby pozostającej w stosunku pracy, również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło zostały one zawarte z własnym pracodawcą lub praca na podstawie tych umów jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy. Składek od wynagrodzenia wypłacanego z umowy zlecenia i umowy o dzieło nie należy opłacać, jeżeli takie umowy cywilnoprawne są zawarte z własnym pracownikiem, który prowadzi działalność gospodarczą.

Jeżeli umowa zlecenia, o dzieło jest zawarta w ramach prowadzonej działalności i do celów podatkowych przychód z tej umowy jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej, umowa ta powinna być traktowania jako zawarta z odrębnym podmiotem gospodarczym. Od takiej wypłaty składki zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne nie powinny być naliczane.

Zlecenie na rzecz własnego pracodawcy

Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy występuje, gdy z tą samą osobą najpierw zostanie zawarta umowa zlecenia, a następnie po jakimś czasie umowa o pracę i obydwie umowy są wykonywane równocześnie. Wówczas od dnia zawarcia umowy o pracę umowa zlecenia przestaje być odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a zaczyna być traktowana (w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego) jako umowa o pracę.

W analogiczny sposób należy postąpić, gdy osoba, która równocześnie z tym samym płatnikiem miała zawartą umowę o pracę oraz umowę zlecenia, rozwiązuje umowę o pracę, a będzie wykonywała wyłącznie umowę zlecenia. Po ustaniu umowy o pracę umowa zlecenia staje się samoistnym tytułem do ubezpieczeń. Wówczas płatnik powinien z umowy zlecenia zgłosić tę osobę do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego jako zleceniobiorcę.

Obowiązek obliczania, rozliczania i przekazywania składek do ZUS ciąży na pracodawcy. Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy, pracodawca powinien zsumować wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej z wynagrodzeniem ze stosunku pracy i od łącznej podstawy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33067 )
Array ( [docId] => 33067 )