Umowy zlecenia w 2016 roku – 5 nowych zasad

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 29-01-2016 r.

Od 1 stycznia 2016 uległy zmianie przepisy ustawy systemowej w zakresie obejmowania obowiązkiem ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców. Zgodnie z art. 9 ust. 2c ustawy, w przypadku wykonywania pracy na podstawie więcej niż jednej umowy zlecenia, obowiązkowi objęcia ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym podlegają wszystkie z nich, chyba że podstawa wymiaru składek w danym miesiącu z umowy lub kilku umów, zawartych najwcześniej, wyniesie łącznie co najmniej minimalne wynagrodzenie (1.850,00 zł w 2016 roku).

Jak jednak ustalić, czy zleceniobiorcę należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych, czy tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, skoro w chwili zawierania umowy jego przychód z umów zawartych wcześniej nie jest jeszcze znany?

Zasada 1 – decyduje kolejność zawierania umów.

Zasada 2 – decyduje wynagrodzenie wskazane w umowie.

Zasada 3 – o wyłączeniu z ubezpieczeń społecznych decyduje miesiąc otrzymania wynagrodzenia.

Zasada 4 – po ustaniu tytułu do ubezpieczeń nie sumuje się przychodów, a składki nalicza się zgodnie z ostatnim zgłoszeniem do ubezpieczeń.

Zasada 5 – zmiana tytułu ubezpieczeń nie może być dowolna.

Wyjaśnienie tych wszystkich reguł wraz z przykładami liczbowymi znajdą Państwo w 152 numerze poradnika Płace w firmie.

Przykład:

Zleceniobiorca, z którym zawarto umowę od 15. lutego 2016 roku z wynagrodzeniem w wysokości 600,00 zł brutto miesięcznie, przedłożył płatnikowi umowę zawartą z  innym zleceniodawcą od 1. lutego 2016 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 1900 zł miesięcznie, płatne do 10 dnia następnego miesiąca. Z tytułu umowy zawartej 15 lutego wynagrodzenie zostanie wypłacone 29 lutego.

W tej sytuacji drugi zleceniodawca musi zgłosić zleceniobiorcę od 15. lutego do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) i wykazać osiągnięty przez niego przychód w raporcie ZUS RCA, ponieważ w lutym podstawa wymiaru składek u pierwszego zleceniodawcy wyniesie 0 zł. Z kolei dniem 1 marca należy tego zleceniobiorcę wyrejestrować z ubezpieczeń społecznych (ZUS ZWUA) i zarejestrować z tym samym dniem do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA), ponieważ podstawa wymiaru składek u pierwszego zleceniodawcy wyniesie w tym miesiącu 1900,00 zł, zatem więcej niż minimalne wynagrodzenie.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38488 )
Array ( [docId] => 38488 )

Array ( [docId] => 38488 )