W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorczyni może pracować

Autor: Bogdan Majkowski
Data: 08-08-2014 r.

Kodeks cywilny pozwala zleceniodawcom na wypowiedzenie umowy w każdym czasie, czyli również w okresie ciąży lub też choroby zleceniobiorcy. Nie ma więc żadnych przeszkód, aby zleceniodawca wypowiedział umowę zlecenia osobie będącej w ciąży. Nie musi jednak do tego dojść, ponieważ zleceniobiorczyni zarówno będą c w ciąży, jak i pobierając zasiłek macierzyński może pracować.

W przypadku gdy zleceniodawca wypowiada umowę zlecenia:

  • zwraca zleceniobiorczyni wydatki, które poczyniła w celu należytego wykonania zlecenia;
  • wypłaca część wynagrodzenia –  jeżeli zlecenie było odpłatne;
  • naprawia szkodę – jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu.
Przykład:

W umowie zlecenia strony uzgodniły, że w razie jej wypowiedzenia bez ważnego powodu przez jedną z nich drugiej stronie przysługuje odszkodowanie w wysokości 5.000 zł. Z dniem 30 września zleceniodawca zerwał umowę, nie podawszy żadnych przyczyn takiego postępowania. W tej sytuacji zleceniobiorczyni powinna, oprócz przedstawionych wcześniej świadczeń, otrzymać wspomniane odszkodowanie.

W przeciwieństwie do zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku zasiłku macierzyńskiego nie ma zastosowania art. 17 ust. 1 ustawy chorobowej. Oznacza to, że osoby niekorzystające z urlopu macierzyńskiego (np. zleceniobiorcy) mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za cały przewidziany prawem okres, niezależnie od tego, czy podejmą w czasie korzystania z zasiłku pracę zarobkową, czy też kontynuują pracę wcześniej wykonywaną. Nie ma więc żadnych przeszkód, aby zleceniobiorczyni pobierając zasiłek macierzyński, jednocześnie wykonywała pracę w ramach umowy zlecenia, z tytułu której zasiłek ten jej przysługuje.

Po urodzeniu dziecka zleceniodawca:

  • uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych – sprawdza, czy zleceniobiorczyni przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego; jeśli tak, to oblicza wysokość zasiłku oraz podejmuje jego wypłatę,
  • nieuprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych – kompletuje i przekazuje do ZUS dokumenty wymagane do przyznania zasiłku macierzyńskiego, dołączając do nich wypełniony przez siebie formularz ZUS Z-3a,
  • wypłacający zasiłek macierzyński – zgłasza zleceniobiorczynię do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu pobierania zasiłku oraz wykazuje składki na te ubezpieczenia w imiennych raportach rozliczeniowych ZUS RCA, a także wykazuje w raportach ZUS RSA okres przerwy w opłacaniu składek z tytułu umowy zlecenia,
  • nieuprawniony do wypłacania świadczeń chorobowych – wykazuje przerwę w opłacaniu składek ze zlecenia w raporcie ZUS RSA.
Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35487 )
Array ( [docId] => 35487 )