Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest obowiązkowy

Data: 11-06-2013 r.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest świadczeniem niezależnym od odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Fakt wypłacenia takiej odprawy nie pozbawia więc pracownika prawa do ekwiwalentu za urlop. Strony w żaden sposób „nie mogą się umówić”, że pracownik nie otrzyma świadczenia.

Świadczenie to należy wypłacić również wtedy, gdy sąd prawomocnym wyrokiem uzna, że praca była wykonywana odbywała się nie na podstawie zawartej między stronami umowy cywilnoprawnej, ale umowy o pracę.

Pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy tylko w 2 przypadkach:

1) gdy strony umowy o pracę wspólnie postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po roz­wiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą;

2) gdy pracodawca jest obowiązany – na podstawie odrębnych przepisów – objąć podwładnego ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu (obecnie takie przepisy w sto­sunku do pracowników „kodeksowych” nie obowiązują).

Nie ma znaczenia, jaka była przyczyna zakończenia umowy np. bez wypowiedzenia – czy to z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka), czy z przyczyn niezawinionych (np. z powodu długotrwałej niezdolności do pracy). Jeśli pracodawca nie wypłaci tego świadczenia lub zaniży jego wysokość, może zostać ukarany grzywną nawet do 30.000 zł.

Z tytułu urlopu wypoczynkowego przysługuje wyna­grodzenie, takie jakby pracownik wykonywał w tym czasie pracę. Ponieważ jest to okres nieświadczenia pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, należności te oblicza się w nieco inny sposób. Ekwiwalent urlopowy jest więc odpowiednikiem wynagrodzenia urlopowego i do jego obliczania stosuje się podobne zasady, jak w przypadku wynagrodzenia urlopowego. Nieco inaczej będzie oczywiście z samą wypłatą, a to ze względu na fakt, iż ekwiwalent wypłacany jest w związku z zakończeniem stosunku pracy. Nowością w 2013 r. jest sposób ustalania współczynnika służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu. Jest on bowiem jednakowy dla wszystkich zatrudnionych w ramach tego samego etatu.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Sabina Dąbrowa-Lis, specjalista w zakresie wynagrodzeń


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33086 )
Array ( [docId] => 33086 )

Array ( [docId] => 33086 )