Przepisy prawa pracy nie określają terminu wypłaty ekwiwalentu za urlop

Data: 22-05-2013 r.

Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za urlop w dacie rozwiązania stosunku pracy. W praktyce realizacja tego obowiązku bywa utrudniona z wielu powodów. W sytuacji gdy z jakichś przyczyn nie było możliwe wypłacenie ekwiwa­lentu za urlop w dniu rozwiązania umowy o pracę należy naliczyć i wypłacić pracownikowi odsetki za zwłokę.

Najczęstszymi przyczynami opóźnienia w wypłacie pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop są:

  • choroba pracownika w trakcie wykorzystywania urlopu w okresie wypowiedzenia i powiadomienie o tym pracodawcy po ustaniu zatrudnienia (zgodnie z art. 166 pkt 1 kp. niezdolność do pracy spowodowana chorobą przerywa urlop, zatem w takiej sytuacji część urlopu pozostaje niewykorzystana i musi zostać rozliczona w formie ekwiwalentu),

  • opóźnione dostarczanie wniosków urlopowych do właściwych działów – następuje to szczególnie w firmach mających filie lub oddziały w innych miastach lub takich, gdzie pracownicy wykonują pracę wyłącznie lub niemal wyłącznie w terenie – często w takiej sytuacji pracownik działu płac do dnia rozwiązania umowy, a nawet kilka dni po jej rozwiązaniu nie ma wiedzy o tym, ile urlopu zostało wykorzystane w naturze, a za jaki okres należy wypłacić ekwiwalent,

  • rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę „z dnia na dzień”, tj. bez wypowiedzenia lub – bez wcześniejszego uprzedzenia – za porozumieniem stron w dniu złożenia prośby, wtedy pracownik płac zwykle nie ma już możliwości przygotowania wypłaty w dacie rozwiązania umowy o pracę.

 

Jeżeli pracodawca nie mógł z jakichś przyczyn wypłacić pracownikowi ekwiwa­lentu za urlop w dniu rozwiązania stosunku pracy, musi naliczyć i wypłacić odsetki za zwłokę, licząc okres opóźnienia od dnia następnego po dacie rozwiązania stosunku pracy.

Przykład: Pracodawca rozwiązał z pracownikiem Januszem Siwickim umowę o pracę bez wypowiedzenia 29 marca 2013 r., jednak ta informacja dotarła do działu płac dopiero 4 kwietnia 2013 r. Wypłaty dokonano w dniu następnym. Odsetki za zwłokę należy zatem obliczyć za okres od 30 marca do 4 kwietnia, tj. za 6 dni.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33077 )
Array ( [docId] => 33077 )

Array ( [docId] => 33077 )