Premia uznaniowa a podstawa ekwiwalentu za urlop

Data: 02-10-2013 r.

Czasem uznaniowość premii wynika tylko z nazwy. O tym, czy należy ją wliczyć do podstawy ekwiwalentu za urlop decyduje rzeczywisty charakter premii. Premia, o którą pracownik ma roszczenie, nie może być wyłączona z podstawy ekwiwalentu.

Podstawę wymiaru ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy stanowią stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.

 

Sposób postępowania w odniesieniu do premii uznaniowej jako składnika podstawy ekwiwalentu za urlop, budzi wiele wątpliwości i jest często spotykanym problemem. Rozwiązanie tego dylematu znajduje lub powinno się znaleźć w wewnętrznych przepisach obowiązujących u danego pracodawcy, dotyczących zasad wynagradzania (regulaminie wynagradzania), natomiast u pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia regulaminu – w umowie o pracę.

Zasadniczo, tylko premie regulaminowe powinny być wliczane po podstawy wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop, jednak o ostatecznym rozstrzygnięciu tej kwestii decyduje nie nazwa premii, a jej roszczeniowość.

Jeśli pracownik ma prawo do egzekwowania wypłaty premii, wówczas traci ona charakter nagrody, stając się w rzeczywistości premią regulaminową, tylko inaczej nazwaną. Prawo podwładnego do żądania wypłaty premii zależy od kryteriów jej przyznawania, które powinny być w sposób jasny i zrozumiały zapisane w regulaminie zakładowym.

Tak więc, jeżeli otrzymanie premii zależy od wykonania konkretnych zadań lub spełnienia określonych warunków, to ma ona charakter roszczeniowy. Jeśli natomiast, częstotliwość i zasady jej przyznawania nie są jasno określone i zależne od uznania pracodawcy, to ma ona charakter nagrody uznaniowej. O formie uznaniowej można mówić wówczas, kiedy pracownik nie wie jakie kryteria oceny będą miały wpływ na przyznanie premii.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33088 )
Array ( [docId] => 33088 )