Ubezpieczenie pracownika na urlopie wypoczynkowym

Data: 26-06-2013 r.

W czasie urlopu wypoczynkowego pracownik podlega ubezpieczeniom pracowniczym, w tym chorobowemu, na ogólnych zasadach. Oznacza to, że gdy w trakcie urlopu pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby, nabędzie prawo do zasiłku chorobowego. Inaczej będzie z zasiłkiem opiekuńczym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z uwagi na konieczność osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, chorym dzieckiem w wieku do 14 lat albo innym chorym członkiem rodziny. W czasie pobytu na urlopie wypoczynkowym pracownik nie świadczy pracy, a więc nie może być z niej zwolniony w celu sprawowania opieki, a tym samym nie nabywa prawa do zasiłku opiekuńczego.

Przykład: dwóch pracowników przebywało od 3 do 28 czerwca na urlopach wypoczynkowych. Obaj też przedstawili zwolnienia lekarskie od pracy. U jednego przyczyną niezdolności do pracy była własna choroba, a u drugiego – konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Mimo że obaj pracownicy przedłożyli pracodawcy zwolnienia lekarskie, tylko pierwszy z nich nabył prawo do świadczenia chorobowego. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje bowiem w trakcie pobytu na urlopie wypoczynkowym. Zasiek ten będzie natomiast przysługiwał pracownikowi, jeśli zwolnienie lekarskie obejmie również dni przypadające bezpośrednio przed rozpoczęciem albo po zakończeniu urlopu wypoczynkowego, ale tylko za dni niezdolności do pracy przypadające przed lub po urlopie.

Przykład: pracownik przebywał od 3 do 21 czerwca na urlopie wypoczynkowym. 10 czerwca otrzymał zwolnienie lekarskie potwierdzające konieczność sprawowania opieki nad chorym synem w wieku 10 lat. Zwolnienie to obejmuje okres od 10 do 28 czerwca. W przedstawionej sytuacji pracodawca, który jest uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych, powinien wypłacić zasiłek opiekuńczy tylko za dni zwolnienia przypadające po planowanym zakończeniu urlopu wypoczynkowego, tj. za okres od 22 do 28 czerwca.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33087 )
Array ( [docId] => 33087 )