W związku z feriami zimowymi pracodawcy wypłacają świadczenia urlopowe

Data: 02-02-2013 r.

Pracodawcy często decydują się na wypłatę świadczeń urlopowych, chcąc poprawić warunki pracy pracowników lub podnieść atrakcyjność zatrudnienia w swojej firmie. Ponieważ świadczenia te nie stanowią podstawy składek ZUS, w mniejszym stopniu obciążają kieszeń pracodawcy.

Można zrezygnować z wypłaty świadczeń urlopowych

Pracodawcy mogą uwolnić się od obowiązku wypłaty tych świadczeń w 2013 r., gdy do 31 stycznia powiadomią o tym pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. w formie informacji rozesłanej pocztą elektroniczną na indywidualne adresy e-mail bądź przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń).

Przykład:

Pracodawca zatrudnia 21 pracowników, ale w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest to jedynie 15 etatów. Od kilku lat nie wypłaca świadczeń urlopowych i nie tworzy ZFŚS na podstawie regulaminu wynagradzania. Pracodawca ten nie musiał powiadamiać pracowników do 31 stycznia o niewypłacaniu tych świadczeń. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, niezobowiązani do tworzenia funduszu socjalnego z uwagi na to, że łączny wymiar czasu pracy pracowników wynosi mniej niż 20 pełnych etatów, informacje w sprawie świadczeń urlopowych i ich wysokości, a także niewypłacania tych świadczeń i nietworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zawiera w regulaminie wynagradzania. Wówczas jest zwolniony z corocznego informowania pracowników.

Jak powinien postąpić pracodawca, który do 31 stycznia nie powiadomił pracowników, że nie będzie w 2013 r. wypłacał tych świadczeń? Szczegóły w marcowym numerze miesięcznika Wynagrodzenia w Twojej firmie.

 

Świadczenie wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy

Świadczenie urlopowe powinno być wypłacone w wysokości odpowiadającej wymiarowi czasu pracy pracownika w okresie, w którym będzie wykorzystywał urlop.

Przez kolejne 14 dni kalendarzowych, za które należy wypłacić świadczenie urlopowe, należy rozumieć wszystkie dni, w jakich pracownik nie świadczył pracy w związku z urlopem, w tym także dni wolne od pracy.

Choroba pracownika przypadająca w okresie urlopu przerywa ten urlop. Oznacza to, że pracownik powinien zwrócić otrzymane świadczenie urlopowe, ponieważ nie spełnił kryterium, jakim jest korzystanie z urlopu obejmującego 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592).Ukryj wcześniejsze wersje
  • § 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

Autor: Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33074 )
Array ( [docId] => 33074 )