Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2013 r.

Data: 23-09-2012 r.

W 2013 r. planuje się wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów regulujących sposób ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a także wskazujących na wysokość ekwiwalentu.

Planowane na 2013 r. zmiany Kodeksu pracy przewidują wprowadzenie przepisów regulujących sposób ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ponadto projekt zmian zakłada wprowadzenie regulacji stanowiącej o wysokości ekwiwalentu. Ma on odpowiadać wysokości wynagrodzenia urlopowego. Pracownikowi powinna bowiem przysługiwać ta sama kwota niezależnie od tego, czy skorzysta z urlopu w naturze i otrzyma wynagrodzenie urlopowe, czy też z niego nie skorzysta i uzyska ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Warto tu przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w wyroku z 5 lipca 2007 r. (III PK 2/07). SN stwierdził w nim, że „wykładnia przepisów dotyczących ekwiwalentu za urlop, które zawarte są w § 14–18 rozporządzenia w sprawie urlopu wypoczynkowego powinna uwzględniać regułę, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował”.

Obecnie szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdują się w § 14–18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.). Stąd propozycja wprowadzenia takich przepisów bezpośrednio do Kodeksu pracy.

Autor: Katarzyna Borkowska - specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33071 )
Array ( [docId] => 33071 )